MajandusUudised

Riik toetab elektribusside ostmist nelja miljoniga

Print Friendly, PDF & Email

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas pilootprojekti määruse, millega riik toetab linnaliinide veoks elektribusside ostmist, laadimistaristu ehitamist ning tarbimis- ja laadimisandmete kogumist nelja miljoni euroga.

Taavi Aasa sõnul vähendavad elektribussid võrreldes tavalistega bussidega kekkonnale kahjulikku CO2 heidet. Samuti väheneb Eesti sõltuvus importkütustest. „Rohegaasi senine laialdane kasutuselevõtt Eestis on näidanud, et Eestis on diislikütusele häid alternatiive. Täna saame öelda, et elektril sõitev ühistransport on teine etapp liikumaks säästlikuma liikuvuse poole. Töötame juba ka kolmanda etapiga, milleks on rohevesiniku kasutuselevõtt transpordis,“ rääkis Aas.

Toetusega suureneb taastuvelektri kasutamine ühistranspordisektoris vähemalt 0,5 gigavatt-tundi aastas. Toetust saab küsida projektidele, kus avalike linnaliinide teenindamiseks soetatakse vähemalt kaheksa madala põrandaga bussi ja sellega kaasnev taristu. Kokku jagub toetust ligikaudu paarikümne bussi soetamiseks.

Kui bussid alustavad tänavatel liikumist, kogutakse ja analüüsitakse kasutamise andmeid viie aasta jooksul ning võrreldakse andmeid seni kasutusel olnud diisel- ja gaasibussidega. Andmete põhjal saavad ühistranspordi korraldajad ja veoettevõtted teha tulevikus paremaid otsuseid, arvestades elektribusside eripäraga.

Bussid peavad reisijaid vedama vähemalt viis aastat ning busside keskmine läbisõit peab olema vähemalt 40 000 kilomeetrit aastas. Toetust saab küsima hakata Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) veebruaris ning seejärel on taotlusvoor avatud kolm kuud. KIK annab taotlusvooru avamisest teada hiljemalt seitse päeva enne taotluste vastuvõtmist pressiteate vahendusel, kodulehel ja ühes üleriigilises päevalehes.

Tallinnas testitakse elektribussi

Tallinnas testitakse alates selle aasta septembrist elektribussi Yutong U12. Testimise käigus selgitatakse välja, kas elektribusside võimekus teenindada pealinna ühistransporti on kooskõlas linna ootustega. Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul soovitakse aastaks 2035 Tallinna linnaliinidel näha üksnes elektrisõidukid. Sel suvel alustati linnaliikluses ka isejuhtivate elektribusside testimist.

Väljatöötamisel on ka vesiniku tervikahela katsetamise taotlusvoor

Ministeeriumite koostöös töötatakse praegu välja ka vesiniku tervikahela katsetamise pilootprojekti taotlusvooru, et testida Eesti oludes vesiniku tervikahelat, alustades tootmisest ja lõpetades tarbimisega. Seni on vesinik energiakandjana enim realiseerunud just transpordisektoris ning rohevesiniku kasutuselevõtt aitab vähendada sektori poolt keskkonda paisatavaid kasvuhoonegaase.

Keskkonnameedia

Fotol on Yutong elektribuss U12. Foto: Yutong