EnergiaUudised

Tallinnas hakkab järgmsel aastal sõitma 100 uut gaasibussi

Print Friendly, PDF & Email

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas oktoobri keskel rahastada 4 miljoni euroga Tallinna Transpordiameti taotluse, mille järgi hakkab 2021. aastal Tallinnas sõitma 100 uut gaasibussi. Linnaliinidel sõitvad gaasibussid hakkavad kasutama Eestis toodetud biometaani ehk biogaasi.

Gassibusse soetatakse järgmisel aastal Tallinnasse juurde 100. Nende busside maksumus on kokku üle 15 miljoni euro. Bussid jäävad biometaani kasutama vähemalt järgneva seitsme aasta jooksul. Eesti esimesed gaasibussid pandi käiku Pärnu linnaliinidel. Praegu sõidab biometaaniga Tartus 64 ja Pärnus 29 bussi ning Tallinna linnaliinidel on selle aasta lõpuks 100 gaasibussi.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar selgitas, et riigi eesmärk on suurendada taastuvenergia kasutamist transpordis ning mõistlik on seda teha Eestis toodetud kütuseid kasutades. Rohegaasi kasutamine aitab kaasa kohaliku majanduse arengule, seda eriti maapiirkondades, kus paikneb rohegaasi tootmiseks vajalik ressurss. Eesti biometaani projektiga rakendatakse ringmajanduse põhimõtteid vähendades jäätmeprobleeme ja soodustades keskkonnahoidlike lahenduste kasutamist. Eesti on riigina võtnud sihi olla 2050. aastal kliimaneutraalne. Biometaanil saab olema selles oma roll.

KIKi toetuste ja teenuste osakonna juhi Antti Toomingu sõnul viiakse Tallinna projekti raames viiendik linna ühistransporti teenindavast bussipargist biometaanile. See aitab ühe aasta jooksul vähendada naftast sõltuvust ligikaudu 2,86 miljoni liitri võrra. Tänu diislikütuse kasutamise vähenemisele jääb aastas õhku paiskamata ca 7392 tonni süsinikdioksiidi. Tartu, Pärnu ja Tallinna projektid kokku vähendavad aastast CO2-heidet umbes 28 tuhat tonni võrra, mis vastab umbes 7900 keskmise läbisõiduga sõiduauto aastasele CO2-heitele.“

Biogaas ehk biometaan on anaeroobse kääritamise teel saadud keskkonnasõbralik ja kohalik taastuvkütus, mis oma omadustelt on võrdne maagaasiga. Samuti on biometaan pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused. Biogaasi kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut. Eesti on seadnud endale eesmärgi tõsta taastuvenergia kasutamine transpordisektoris 14%-ni aastaks 2030.

Uued surugaasibussid Tallinnas

Uued gaasibussid soetatakse Tallinnasse bussitootjalt Solaris Bus & Coach. Ühtekokku asendab Tallinna Linnatranspordi AS 2020–2021. aastal uute surugaasibusside vastu välja 200 kõige vanemat seni liinil olnud bussi. Järgmisel aastal liinile jõudvate busside juhikabiin on muust bussist statsionaarselt eraldatud vaheseinaga, et tagada sõidukijuhtide turvalisus ja kaitsta neid võimalike viiruste leviku eest. Uued bussid on erivajadusega linnaelanike vajadusi silmas pidades madalapõhjalised. Bussidele annab unikaalse ilme esiklaasi suur kumerus, mis aitab juhil paremini jälgida liiklust ja peatuses toimuvat, suurendades sellega kaasliiklejate ja reisijate turvalisust.

Kokku plaanitakse lähiaastatel soetada 350 gaasibussi, mis vahetavad välja senised diiselbussid. Gaasibusside kõrvale jäävad liinile vaid kõige uuemad euro6 saastenormidele vastavad ühissõidukid. Aastaks 2025 plaanitakse jõuda olukorrani, kus Tallinna tänavatel ühtegi diiselbussi enam ei sõida.

Allikas: Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tallinna Linnatranspordi AS

Foto: Tallinna Linnatranspordi AS