EnergiaUudised

Tallinna Sadam võtab Vanasadamas kasutusele kaldaelektri

Print Friendly, PDF & Email

Tallinna sadam paigaldab Vanasadamas viiele kaile ABB uusimad kaldaelektriseadmed, mida hakkavad kasutama sadamas seisvad laevad. Kaldaelektri kasutuselevõtt vähendab Vanasadamas laevamootorite heitgaase ja müra.

Esimene kaldaelektri võimekusega kai valmib selle aasta lõpus ning see hakkab teenindama Tallinki Tallinn–Stockholmi liini laevasid. 2020. aasta esimeses pooles saavad kaldaelektrit hakata kasutama ka Vanasadamas silduvad Eesti–Soome liinilaevad.

Laevamootorite seiskamine sadamas parandab sadamapiirkonnas õhukvaliteeti, sest õhku paisatakse vähem heitgaase ja tahkeid osakesi. Tallinki laevateeninduse juhi kapten Tarvi-Carlos Tuuliku sõnul väheneb ühe Tallinki reisilaeva, mis kasutab kaldaelektrit vähemalt 7 tundi ööpäevas, CO2 heide kuus 120 tonni võrra.

Tallinna Sadam korraldas viiele Vanasadama kaile (kaid 3, 5, 7, 12 ja 13) kaldaelektri väljaehitamiseks rahvusvahelise riigihanke, mille võitis AS Elero. Alajaama seadmed ja automaatika tarnib juhtiv kaldalaadimislahenduste pakkuja AS ABB ning elektriühenduseks vajamineva kaugjuhitava kraana Eesti ettevõte Scaleup OÜ.

Tallinna sadamasse paigaldatav ABB kaldaelektri tehniline lahendus on kõige tänapäevasem kaldalt laevale (shore-to-ship) lahendus. See loob võimaluse ühendada laev maapealsesse võrku 11-kilovoldisel pingel. Ohutuse tagamiseks on kasutusel dubleeritud kontrollmehhanismid, mis tagavad kõrgepinge väljalülitumise igas ohuolukorras. Laeva ühendamiseks kaldavõrku maapealset personali ei vajata – laevameeskond juhib kaugjuhtimispuldi abil kail paikneva kaablikraana laevaluugini ja ühendab kaabli laeva pistikuga. Laeva elektrisüsteem toimib nii üleminekul kaldaelektrile kui ka tagasiminekul generaatoritoitele ilma katkestusteta. 

Kaldaelektri projekt on Eestis omanäoline, teistes Eesti sadamates kaldaelektriseadmeid ei kasutata. Küll aga on need olemas Stockholmi sadamas, kus Tallinki laevad neid ka kasutavad.

Kaldaelekteri rajamist Vanasadamasse toetab Euroopa Liit Euroopa Ühendamise Rahastu (Connecting Europe Facility, CEF) meetme projektiga TWIN-PORT 3, mis viiakse ellu koostöös laevafirmade, Helsingi sadama ja Helsingi linnaga. Projekti kogumaksumus on 61 miljonit eurot, sellest Vanasadama kaldaelektri eelarve on 3,5 miljonit eurot.

Tallinna Sadam, Helsingi Sadam, Stockholmi Sadam ja Turu Sadam sõlmisid 2016. aastal kokkuleppe, mille kohaselt arendavad Läänemere tihedaima reisiliiklusega ning linnasüdamete vahetus läheduses paiknevad sadamad kaldaelektri lahendusi ühtsest standardist lähtudes.

Allikas ABB AS

Foto: Raul Mee