MajandusUudised

Euroopa Komisjon kuulutas välja Euroopa kliimapakti algatuse

Print Friendly, PDF & Email

Euroopa Komisjon kuulutas 9. detsembril välja Euroopa kliimapakti algatuse, millega kutsutakse inimesi, kogukondi ja organisatsioone ise rohelisemat Euroopat looma. Kliimapakt on osa Euroopa rohelisest kokkuleppest ning see annab kõigile võimaluse ise midagi kliimakriisi leevendamiseks ära teha.

Möödunud aastal võttis komisjon vastu Euroopa rohelise kokkuleppe. Komisjon paneb paika süsteemsete muutuste jaoks vajaliku poliitika ja kehtestab õigusaktid, kuid roheleppe eesmärke saab täita siis, kui kõik sellele aktiivselt kaasa aitavad.

Kliimapakt aitab jagada teavet ja toetada konkreetseid ettevõtmisi

Euroopa kliimapakt annab inimestele igas eluvaldkonnas võimaluse otsida ühiselt kliimaprobleemidele suurema või väiksema mõjuga lahendusi ning neid koos ellu viia. Ideid jagades ja üksteist inspireerides on seda mõju võimalik mitmekordistada. Kliimapaktiga kutsutakse piirkondi, kohalikke kogukondi, ettevõtjaid, koole ja kodanikuühiskonda üles jagama teavet kliimamuutuste ja keskkonnaseisu halvenemise kohta, ning mõtlema sellele, kuidas nende ohtudega toime tulla. Veebiplatvormi ning arutelude kaudu aitab pakt digiüleminekut ja rohelisele majandusele üleminekut omavahel tugevamini siduda.

Komisjon kuulutas 9 detsembril välja ka avaliku konkursi, millega kutsutakse inimesi ja organisatsioone üles kandideerima kliimapakti eestkõnelejaks. Kliimapakti eestkõneleja on teistele eeskujuks ning kaasab kogukonda kliimavaldkonna ettevõtmistesse.

Kliimapakti üks eesmärk on aidata levitada kliimameetmete kohta teaduspõhist teavet ja anda praktilist nõu igapäevaelu valikute tegemisel. Sellega toetatakse kohalikke algatusi ning innustatakse üksikisikuid ja ühinguid ka ise nn kliimalubadusi andma.

Esialgu keskendutakse neljale valdkonnale, mis toovad vahetut kasu mitte ainult kliimale ja keskkonnale, vaid ka inimeste tervisele ja heaolule. Need on rohelised alad, keskkonnahoidlik liikuvus, energiatõhusad hooned ja rohelised kutseoskused. Paktil on avatud mandaat ning selle ulatus muutub vastavalt selle liikmete ideedele ja panusele. Paktis osalejad kohtuvad kord aastas, et oma oma kogemusi ja teadmisi jagada.

Kliimapakti avaüritus

Euroopa kliimapakti avaüritus toimub 16. detsembril. Üritusel tutvustatakse esimesi kliimapakti eestkõnelejaid, arutatakse tulevasi kliimalubadusi ning räägitakse erikülalistega sellest, mida igaüks meist saaks kliimamuutuste vastu ära teha.

Komisjon kutsub üksikisikuid, ettevõtjaid ja kodanikuühiskonna organisatsioone üles korraldama ka kohalikke üritusi, kus keskendutakse konkreetsetele teemadele.

Keskkonnameedia

Foto: Pexels