EnergiaUudised

ABB Grupp ja Hydrogen Optimized arendavad rohelise vesiniku tootmise tehnoloogiaid

Print Friendly, PDF & Email

Ülemaailmne tehnoloogiaettevõte ABB Grupp ja Hydrogen Optimized allkirjastasid septembris vastastikuse mõistmise memorandumi. Koostöös hakatakse uurima elektrivõrguga ühendatud suuremahuliste rohelise vesiniku tootmise süsteemide väljatöötamist puhta, jätkusuutliku ja taskukohase energiaallika pakkumiseks.

Ettevõttel Hydrogen Optimized on ambitsioon kasutada oma praegust vee elektrolüüsi tehnoloogiat rohelise vesiniku tootmiseks kõikide tööstusharude, sh keemiatööstuse, kommunaalteenuste ja transpordisektori tarvis. ABB vesinikutehnoloogiate uurimisrühm uurib elektrivarustuse optimeerimist projektides, mis hõlmavad suure võimsusega alaldite süsteeme.

Ettevõtted kavatsevad tõestada, et Hydrogen Optimizedi vee elektrolüüsi tehnoloogiat RuggedCell saab edukalt kasutada integreeritud 100 MW ühemoodulilise tehase kontseptsioonil põhineva tootelahenduse väljatöötamiseks.

ABB tarnib kõikidele tööstusharudele suure võimsusega alaldeid (HPR) ühe või mitme üksusena. Suure võimsusega alaldisüsteemid tagavad alalisvoolu vahemikus 5000 A kuni 550 000 A. Sellised süsteemid suudavad pakkuda peaaegu piiramatuid voolu- ja pingekombinatsioone ning vastavad enamikule tehasespetsiifilistest nõuetest.

„ABB on maailma juhtiv elektrifitseerimislahenduste ja juhtsüsteemide pakkuja suuremahuliste elektrokeemiliste protsesside läbiviimiseks,“ ütles Hydrogen Optimizedi tegevjuht Andrew T. B. Stuart. „ABB lahendused sobivad meie RuggedCell tehnoloogiaga. Koos vähendavad need tehnoloogiad kapitalikulusid, kui rohelise vesiniku projekti mastaap suureneb. Kahe elektrolüüsiseadme põhikomponendi mastaapsus on rohelise vesiniku tootmisel ülitähtis ja oleme põnevil ka klientide võimaliku kasu osas.“

„Ühisprojekt näitab meie tugevaid külgi, sealhulgas võimekust ehitada suuri, tõhusaid ja kohandatud HPR-süsteeme,“ märkis ABB protsessitööstuse üksuse globaalne tootejuht Charlie Marais. „Tuginedes aastatepikkusele kogemusele elektrokeemiatööstuse juhtimis- ja elektrisüsteemilahenduste pakkumisel, mõistame et HPR-süsteemidel on suuremahuliste projektide juurutamiseks vajalikud omadused. Koostöö edendab rohelise vesiniku kaubanduslikku kättesaadavust ja teostatavust.“

Hall, sinine ja roheline vesinik

Et vesinikku saada, on seda vaja kõigepealt toota. Hall vesinik toodetakse maagaasist auru-metaani reformimise teel (SMR – Steam Methane Reforming). Sinine vesinik samuti toodetakse samuti maagaasist, kuid selle tootmise käigus eralduv CO2 püütakse kinni ja ladustatakse (CCS – Carbon Capture and Storage). Rohelist vesinikku toodetakse elektrolüüsi teel kasutades selleks taastuvelektrit. Rohelist vesinikku kasutavate tööstusharude ja sektorite hulka kuuluvad nullemissiooniga transport, ammoniaagi ja muude kemikaalide tootmine mittefossiilsetest allikatest ning metallide keskkonnahoidlik tootmine. 

Keskkonnameedia

Foto: ABB