Uudised

Keskkonnaministeeriumis toimub radooniseminar

Print Friendly, PDF & Email

Keskkonnaministeeriumis toimub 3. detsembril radooniseminar, kuhu oodatakse oma teadmisi täiendama  kõiki huvilisi. Seminaril selgitavad oma ala asjatundjad, miks on radoon ohtlik ning miks on oluline mõõta selle sisaldust ruumide õhus.

Keskkonnaministeeriumi välisõhu- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Krista Saariku sõnul on radooni teema päevakajaline, sest sellest aastast on tööruumides radooni mõõtmine kohustuslik.

30.07.2018 allkirjastas keskkonnaminister määruse nr 28 „ Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel“ ning selle määruse aluseks olevad normid kiirgusseaduse ptk. 5 (jõustus 06.07.2018). Keskkonnaministri määruse kohaselt tuleb mõõta radoonisisaldust kõrgendatud radooniriskiga aladel asuvates tööruumides, mis asuvad hoone keldrikorrusel või esimesel korrusel, kui keldrikorrus puudub.

Käesoleva aasta lõpus lisanduvad ettevõtlus- ja tehnoloogiaministri määrusega laiemad radooni puudutavad nõuded hoonete sisekliimale. Siis tuleb hakata radooniohuga arvestama juba hoonete projekteerimisel ning kehtestatakse radooni viitetasemed paljudes avalikes hoonetes.

Radooniseminar toimub 3. detsembril

Keskkonnaministeeriumis toimuval radooniseminaril räägitakse õigusaktidest tulenevatest nõuetest radoonile töökohtadel ja hoonetes. Juttu tuleb ka sellest, milliseid ehituslikke abinõusid saab radooni kaitseks ette võtta: milliste radoonitasemete juures mida teha, millistele hoonetüüpidele millised lahendused sobivad jne. Samuti selgitatakse radooniuuringute vajalikkust mitmesuguste ehitiste (parkimiskorrustega hoone, keldriga eluhoone, mille keldris on majandusruumid; keldriga eluhoone, mille keldris on eluruumid, jne) puhul.

Osalejatele on radooniseminar tasuta, kuid eelnevalt on vaja end registreerida. Registreerimiseks tuleb hiljemalt 28. novembriks saata e-kiri Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialistile Krista Saarikule (krista.saarik@envir.ee).

Vaata radooniseminari päevakava siit.

Foto: Pexels

Sobiva radoonimõõturi leiad siit.

Foto: C. Kristiansen/Wikimedia Commons

Loe lisaks radooni kohta:

A. Polt. Mida on hea teada radoonist? Keskkonnatehnika 6/2013, lk 35
E. Pesur. Eesti joogivee radioaktiivsusest. Keskkonnatehnika 4/2010, lk 14–15.
E. Pesur. Hoonete siseõhu radoonisisalduse vähendamine. Keskkonnatehnika 5/2010, lk 23.
R. Reinson. Radooniohust ja selle ennetamisest kergkruusa abil. Keskkonnatehnika 5/2010, lk 20.
M. Saar. Kuidas ehitada radoonikindlat maja. Keskkonnatehnika 5/2010, lk 18.
A. Jantsikene, R. Koch. Radoonist veel ja ühest selle määramise meetodist. Keskkonnatehnika 6/2009, lk 19–21.
E. Pesur, V. Petersell. Harjumaa radooniriski kaart. Keskkonnatehnika 8/2009, lk 14–17.