ÕigusUudised

Vedelkütuste keskkonnanõuete määrust muudeti

Print Friendly, PDF & Email

Vedelkütuste keskkonnanõuete määruse muudatus võimaldab edaspidi väikemootorites kasutatavat mootoribensiini biokomponendivabalt turustada. Ühtlasi luuakse kütuse tarnijatele lisavõimalusi keskkonnaeesmärkide täitmiseks. Muudatused jõustuvad 16. augustil 2019.

Määruse muudatusega lõpetatakse vedelkütuse seaduse põhjustatud ebamõistlik olukord. Nimelt pidi enne Vedelkütuste keskkonnanõuete määruse muudatust kõigis väikemootorites (ka muruniidukites ja hekitrimmerites) kasutatavates eribensiinides sisalduma biokütus. Väikemootorid aga ei talu etanoolisisaldusega kütuseid, sest etanool hakkab vett siduma ning võib põhjustada mootoririkkeid. Lisaks on etanoolil söövitav toime kummitihenditele, membraanidele ja kütusevoolikutele.

Määruse muudatus loob kütuse tarnijatele võimaluse turustada puhast parafiinset diislikütust (HVO), etanoolkütust E85 ja diislikütust B30. Parafiinne diislikütus on 100% taastuv biokütus, mida on võimalik segada diislikütuse hulka. Etanoolkütus E85 võib sisaldada kuni 85 mahuprotsenti bioetanooli ning diislikütus B30 võib sisaldada 24-30 mahuprotsenti biodiislikütust. Kõrgemate biokomponentide sisaldusega kütuste keskkonnanõuded loovad eelduse selliste kütuste müügiks.

Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialisti Heiko Heituri sõnul aitavad muudatused kütuse tarnijatel saavutada kütuse kvaliteedi ja taastuvenergia direktiivides toodud eesmärke kulutõhusamalt ja paindlikumalt. „Loomulikult tuleb ka kütuse tarnijatel leida selliste kütuste kasutajad, E85 kütus oli rohkem kui kümme aastat tanklates müügil ja oleme veendunud, et kliente on võimalik leida ka nüüd. Peame oluliseks, et jõuaksime esimesel võimalusel nii ettevõtjate kui teiste riigiasutustega kokkuleppele, millistel tingimustel selliseid segusid on võimalik otse paakautodesse valmistada.“

Väga oluline on ka muudatus, mille tulemusena on võimalik katelseadmetes, siseveelaevadel, rongides ja teistes sõidukites või mootorites, kus diiselkütuse külmakindlus ei ole vajalik, kasutada talvisel perioodil suvistele nõuetele vastavat diislikütust. „Kuna suvine diislikütus on talvisest diislikütusest odavam, siis võimaldab see teatud tarbijaskonnal saada odavamat diislikütust,“ märkis Heitur.

Allikas: Keskkonnaministeerium

Foto: Skitterphoto from Pexels