UudisedVesi

Veeteenuse hind elanikele 2020. aastal

Print Friendly, PDF & Email

Eesti Vee-ettevõtete Liidu kodulehel avaldatud vee-ettevõtete (44 ettevõtet) keskmine veeteenuse hind elanikele (ilma abonenttasuta) oli 31.12.2020 seisuga 3,35 EUR/m³ (31.12.2019 seisuga oli hind 3,21 EUR/m³).

Teenus oli kõige kallim Häädemeeste VK AS (6 EUR/m³), Raven OÜ (5,04 EUR/m³), Strantum OÜ ja Kose Vesi OÜ (mõlemas 4,68 EUR/m³) teeninduspiirkondades. Neis vee-ettevõtetes oli veeteenuse hind elanikele Eesti keskmisest ca 1,8–1,4 korda kõrgem.

Veeteenuse hind oli kõige madalam AS Tallinna Vesi (1,52 EUR/m³), Esmar Vesi OÜ (1,78 EUR/m³) ja AS Narva Vesi (1,82 EUR/m³) teeninduspiirkondades (hind oli keskmisest 2,1 kuni 1,8 korda madalam). Samade vee-ettevõtete veeteenuse hind oli kõige madalam ka 2019. aastal.

Aasta jooksul tõusis veeteenuse hind 20-s (hinnatõus 0,3–28%), langes seitsmes (hinnalangus 0,5–29,1%) ja püsis muutumatuna 17-s vee-ettevõttes. Kõige rohkem tõusis hind Strantum OÜ (28%), Häädemeeste VK AS (27,2%), Viljandi Veevärk AS (19%) ja Kohila Maja OÜ (15,1%) teeninduspiirkonnas. Hind langes kõige rohkem vee-ettevõtete Türi Vesi OÜ ja Iivakivi AS klientidele (vastavalt 29,1 ja 6,9%).

Statistilised näitajad 2019. aasta kohta

2019. aastal tuli veeteenuse eest maksta keskmiselt 3,21 EUR/m³ (44 vee-ettevõtte veeteenuse keskmine hind elanikele). 2019. aastal tõusis tõusis veeteenuse hind 15-s (hinnatõus 0,4–44,7 %), langes kolmes (1,7–26,9 %) ja püsis muutumatuna 22-s vee-ettevõttes. 

Statistikaameti andmetel oli olmevee keskmine tarbimine Eestis ühe inimese kohta kuus 2019. aastal 2,7 m³ (2019 ja 2018. aastal 2,6 m³) ja Harjumaal 3,0 m³. 2020. a kohta ei ole andmeid veel avaldatud, tõenäoliselt jääb see samasse suurusjärku.

Leibkonnaliikme netosissetulek oli Statistikaameti andmetel 2019. aastal  814,6 eurot kuus (2019. aastal 752 eurot), 2020. a kohta andmed puuduvad. 

Veeteenuse eest makstava tasu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust ei tohi Eestis olla kõrgem kui 4%. 2019. aastal oli see näitaja Eestis keskmiselt 0,4 %. Tarbijahinnahindeks vähenes 2020. aastal võrreldes 2019. aastaga 0,4% (2019. Kasvas 2,3% ja 2018.a 3,4 %).

Keskkonnameedia

Foto: Nithin PA / Pexels

Vt ka Vee hind Eestis 2019. aastal

Vee hind Eestis 2018. aastal

Veeteenuse hind 2017. aastal