MajandusUudised

Elektriautode soetamiseks saab peagi taotleda toetust

Print Friendly, PDF & Email

Keskkonnaministeerium soovib kaasa aidata keskkonnasõbralikumate elektriautode levikule. Sel eesmärgil avatakse peagi võimalus taotleda elektrisõiduki ostmiseks toetust. Huvirühmad saavad valminud toetusmeetme eelnõu kohta kuni 21. oktoobrini arvamust avaldada.  

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denksi sõnul põhjustavad sõiduautod maanteetranspordi kasvuhoonegaaside heitest 65%. 2017. aastal oli uute registreeritud sõiduautode keskmine CO2 heide Eestis Euroopa Liidu kõrgeim (132,8 g CO2/km). Eestis ületati ainsana Euroopa Liidu sihttaset 130 g CO2/km.

Elektriautode soetamise toetusmeetme maht on 1,2 miljonit eurot ning seda rahastatakse Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside  lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest. Ühe sõiduki kohta on toetuse määr 5000 eurot, mis teeb võimalikuks toetuse andmise ühtekokku enam kui paarisaja uue elektrisõiduki (nii autod kui väikebussid) ostmiseks.

Selleks, et elektrisõiduki soetaksid suurema transpordivajadusega kasutajad, sätestatakse toetuse saajale läbisõidukohustus vähemalt 80 000 km nelja aasta jooksul. Kuna toetamise eesmärk on kliima- ja välisõhu eesmärkide saavutamine Eestis, tuleb toetuse abil soetatud elektrisõidukiga sõita peamiselt Eesti territooriumil. Toetusega soetatava sõiduki maksumus ei tohi olla üle 50 000 euro (käibemaksuta).

Toetust saavad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud. Taotleja peab olema Eestis registreeritud tegutsev äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja. Taotleja võib olla ka füüsiline isik, kellel on Eesti isikukood. Üks äriühingust taotleja võib taotleda toetust kuni 15, eraisik ühe sõiduki ostmiseks. Füüsilistel isikutel tuleb toetuselt maksta tulumaks. Tingimuse mittetäitmise korral nõutakse toetus tagasi.

Keskkonnaministeerium loodab taotlusvooru avada novembris. Toetust vahendab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Ostutoetust saanud sõiduki omanik on kohustatud nelja aasta jooksul andma KIKile infot läbitud kilomeetrite kohta. Selleks paigaldatakse kas toetuse saaja nõusolekul sõidukile meerik või edastab isik kord aastas KIKile läbitud kilomeetrite summa.

Tänu toetuse abil soetatavatele elektrisõidukitele jääb nelja aasta jooksul tarbimata orienteeruvalt üle miljoni liitri fossiilset mootorikütust.

Keskkonnaministeerium ootab eelnõu kohta kommentaare ja ettepanekuid 21. oktoobrini e-posti aadressile kadri.sipp@envir.ee. Määruse ja selle seletuskirja leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt (paremalt). 

Allikas: Keskkonnaministeerium

Foto: Mike / Pexels