EnergiaUudised

Taastuvate energiaallikate osakaal elektri tootmisel 2020. aastal suurenes

Print Friendly, PDF & Email

Kaks mõttekoda – Emberg (ametlikult Sandberg) ja Agora Energiewende avaldasid jaanuaris ühise, Eurostati andmetele tugineva raporti „Euroopa energiasektor 2020. aastal“ (The European Power Sector in 2020). Raporti andmetel kasvas taastuvate energiaallikate osakaal elektri tootmisel möödunud aastal 38%-ni (2019. a oli see 34,6%), fossiilkütuste osakaal elektri tootmisel oli 37%.

Tuule- ja päikeseenergia

Tuuleenergiast elektri tootmine suurenes 2020. aastal 9% (2019. a oli kasv 14%) ja päikeseenergiast 15% (2019. a. 7%). Alates 2015. aastast ongi taastuvenergia osakaal suurenenud tuule- ja päikeseenergia arvel, bio- ja hüdroenergia kasutamine ei ole kasvanud. 2020. aastal kaeti tuule- ja päikeseenergiaga ligi viiendik Euroopa elektrienergia vajadusest. Tuuleenergia osa selles oli 14% ja päikeseenergia 5%.

Raportis leitakse, et taastuvate energiaallikate osakaalu suurenemine elektrienergia tootmisel on siiski liiga aeglane. Päikese- ja tuuleenergia kasutamine peaks praegusega võrreldes kolmekordistuma, et täita Euroopa roheleppes 2030. aastaks seatud eesmärke.

Prantsusmaal (esimest korda), Taanis ja Rootsis toodeti möödunud aastal päikese- ja tuuleenergiast rohkem elektrit kui fosiilkütustest. Taanis toodeti päikese- ja tuuleenergiast 62% elektrienergiast, järgnesid Iirimaa (35%), Saksamaa (33%) ja Hispaania (29%). Kõige rohkem kasvas 2020. aastal tuule- ja päikeseenergia kasutuselevõtt Hollandis (kasv 40%), Rootsis (36%) ja Belgias (28%). Seevastu Austrias, Portugalis, Tšehhis, Itaalias, Rumeenias ja Sloveenias 2020. aastal kasvu võrreldes 2019. aastaga ei toimunud.

Muud energiaallikad

Kivisöe kasutamine elektri tootmiseks vähenes 2020. aastal 20% (2019. aastal 32%) ja pruunsöe kasutamine 18%. Võrreldes 2015. aastaga on kivisöe tootmine vähenenud poole võrra. 2020. aastal oli söe tootmise vähenemine seotud elektritarbimise vähenemisega, mille üks põhjus oli Covid-19. Kivi- ja pruunsöest toodetud elektrienergia toodang vähenes 2020. aastal 365 TWH võrra. Gaasi kasutamine elektrienergia tootmiseks vähenes möödunud aastal 4% (2019. a 12%). Fossiilkütuste osakaal elektrienergia tootmisel on peale Poola ja Eesti endiselt suur veel Hollandis, Kreekas, Iirimaal, Itaalias ja Tšehhis.

Tuumaenergia tootmine vähenes möödunud aastal 10%, tegemist oli tõenäoliselt suurima langusega läbi ajaloo. Tuumaenergia kasutamine vähenes probleemide tõttu Prantsusmaa ja Belgia tuumajaamades ning tuumajaamade sulgemise tõttu Rootsis ja Saksamaal. Tuumaenergia kasutamine väheneb ka edaspidi, sest mitmed riigid plaanivad selle kasutamise järk-järgult lõpetada (Saksamaa 2022, Belgia 2025, Hispaania 2030)  või kasutamist vähendada (Prantsusmaa 2035).

Elektrienergia tarbimine vähenes EL-s 2020. aastal 4%. Kõige rohkem vähenes tarbimine aprillis, kui Covid-19 tõttu olid kehtestatud ranged piirangud.

Keskkonnameedia

Foto: Braeson Holland / Pexels