MajandusVesi

Veeteenuse hind Eestis 2017. aastal

Print Friendly, PDF & Email

Eesti Vee-ettevõtete Liidu kodulehel avaldatud vee-ettevõtete (47 ettevõtet) keskmine veeteenuse hind elanikele (ilma abonenttasuta) oli 31.12.2017 seisuga 3,19 EUR/m³.

Teenus oli kõige kallim Vihula valla Veevärk OÜ ja Raven OÜ teeninduspiirkondades (vastavalt 5,34 ja 5,04 EUR/m³, hind oli keskmisest ca 1,6–1,7 korda kõrgem). Veeteenuse hind oli kõige madalam Esmar Vesi OÜ (Mähel) ning AS Tartu Vesi ja AS Tallinna Vesi teeninduspiirkondades (vastavalt 1,59, 2,04 ja 2,08 EUR/m³, keskmisest 2,0 kuni 1,5 korda madalam). Esmar Vesi, Tallinna Vesi ja Tartu Vesi klientidel tuli veeteenuse eest maksta 2017. aastal sama palju kui 2016. aastal. Aasta jooksul tõusis veeteenuse hind 22-s (hinnatõus 0,06–40,15 %), langes 13-s (0,05–16,69 %) ja püsis muutumatuna 12-s vee-ettevõttes. Kõige rohkem tõusis hind Toila V.V AS ja Sillamäe Veevärk AS teeninduspiirkonnas (vastavalt 40,15 % ja 22,79 %). Hind langes kõige rohkem Vihula valla Veevärk OÜ ja Kuressaare Veevärk AS klientidele (vastavalt 16,69 % ja 3,46 %).

2016. aastal tuli veeteenuse eest maksta keskmiselt 3,09 EUR/m³ (keskmine hinnatõus oli 10 senti, ehk ca 3 %).  Tarbijahinnahindeks kasvas aastaga 3,4 %.

Statistikaameti andmetel oli olmevee keskmine tarbimine ühe inimese kohta kuus 2016. aastal 2,6 m³, 2017. a kohta ei ole andmeid veel avaldatud, tõenäoliselt jääb see samasse suurusjärku. Keskkonnaagentuuri andmetel tarbivad Tallinlased vett mõnevõrra rohkem – keskmiselt 2,8 m³ kuus.

Leibkonnaliikme netosissetulek oli 2016. aastal Statistikaameti andmetel 633 eurot, 2017. a kohta andmed puuduvad. Veeteenuse eest makstava tasu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust ei tohi Eestis olla kõrgem kui 4%. 2016. aastal oli see näitaja Eestis keskmiselt 1,4 % (2015. a oli 1,3%). Vihulas, kus veeteenuse hind oli kõige kõrgem, 3,2 % (leibkonnaliikme netosissetulek Lääne-Virumaal oli 2016. a 526 eurot ja Vihula valla vee-ettevõtte veeteenuse hind oli 2016. a 6,41 EUR/m³).

Keskkonnameedia

Foto: Wikimedia Commons

Vt ka Veeteenuse hind 2016. aastal