MajandusVesi

Vee hind Eestis 2018. aastal

Print Friendly, PDF & Email

Eesti Vee-ettevõtete Liidu kodulehel avaldatud vee-ettevõtete (41 ettevõtet) keskmine veeteenuse hind elanikele (ilma abonenttasuta) oli 31.12.2018 seisuga 3,16 EUR/m³.

Teenus oli kõige kallim Raven OÜ, Kose Vesi OÜ ja Kehtna Elamu OÜ teeninduspiirkondades (vastavalt 5,04, 4,37 ja 4,28 EUR/m³, hind oli keskmisest ca 1,3–1,6 korda kõrgem). Veeteenuse hind oli kõige madalam Esmar Vesi OÜ (Mähel) ning AS Tartu Veevärk ja AS Tallinna Vesi teeninduspiirkondades (vastavalt 1,49, 2,04 ja 2,08 EUR/m³, keskmisest 2,1 kuni 1,5 korda madalam). Neis kolmes vee-ettevõttes oli hind kõige madalam ka 2017. aastal. Esmar Vesi OÜ veeteenuse hind langes aasta jooksul 10 senti, AS Tallinna Vesi ja AS Tartu Veevärk klientidel tuli veeteenuse eest maksta 2018. aastal sama palju kui 2017. ja 2016. aastal.

Aasta jooksul tõusis veeteenuse hind 11-s (hinnatõus 0,33–18,11 %), langes kahes (0,63–6,29 %) ja püsis muutumatuna 28-s vee-ettevõttes. Kõige rohkem tõusis hind Kose Vesi OÜ ja Võhma Elko teeninduspiirkonnas (vastavalt 18,11 % ja 14,50 %). Hind langes vaid kahes vee-ettevõttes: Esmar Vesi OÜ ja Valga Vesi AS klientidele (vastavalt 6,29 % ja 0,63 %).

Statistilised näitajad 2017. aasta kohta

2017. aastal tuli veeteenuse eest maksta keskmiselt 3,19 EUR/m³ (47 vee-ettevõtte veeteenuse keskmine hind elanikele). 2017. aastal tõusis veeteenuse hind 22-s (hinnatõus 0,06–40,15 %), langes 13-s (0,05–16,69 %) ja püsis muutumatuna 12-s vee-ettevõttes.

Statistikaameti andmetel oli olmevee keskmine tarbimine Eestis ühe inimese kohta kuus 2017. aastal 2,6 m³ ja Harjumaal 5,0 m³. 2018. a kohta ei ole andmeid veel avaldatud, tõenäoliselt jääb see samasse suurusjärku.

Leibkonnaliikme netosissetulek oli 2017. aastal Statistikaameti andmetel 671 eurot, 2018. a kohta andmed puuduvad. Veeteenuse eest makstava tasu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust ei tohi Eestis olla kõrgem kui 4%. 2017. aastal oli see näitaja Eestis keskmiselt 1,2 % (2016. a oli 1,4%). Tarbijahinnahindeks kasvas nii 2017. kui 2018. aastal võrreldes eelmise aastaga 3,4 %.

Keskkonnameedia

Foto: Marcelo Chagas / Pexels

Vt ka Veeteenuse hind 2017. aastal