UudisedVesi

Vee hind Eestis 2019. aastal

Print Friendly, PDF & Email

Eesti Vee-ettevõtete Liidu kodulehel avaldatud vee-ettevõtete (44 ettevõtet) keskmine veeteenuse hind elanikele (ilma abonenttasuta) oli 31.12.2019 seisuga 3,21 EUR/m³.

Teenus oli kõige kallim Raven OÜ (5,04 EUR/m³), Iivakivi AS (4,68 EUR/m³) ning Häädemeeste VK AS ja Kose Vesi OÜ (mõlemas 4,37 EUR/m³) teeninduspiirkondades. Neis vee-ettevõtetes oli veeteenuse hind elanikele Eesti keskmisest ca 1,6–1,4 korda kõrgem.

Veeteenuse hind oli kõige madalam AS Tallinna Vesi (1,52 EUR/m³), AS Narva Vesi (1,67 EUR/m³) ja Esmar Vesi OÜ (1,78 EUR/m³) teeninduspiirkondades (hind oli keskmisest 2,1 kuni 1,8 korda madalam). AS Tallinna Vesi ja Esmar Vesi OÜ klientidele oli veeteenuse hind kõige madalam ka 2017. aastal. Kui veeteenuse hind Esmar Vesi OÜ klientidele tõusis möödunud aastal ca 30 senti, siis AS Tallinna Vesi hind seevastu langes pea poole euro võrra (ca 27%).

Aasta jooksul tõusis veeteenuse hind 15-s (hinnatõus 0,4–44,7 %), langes kolmes (1,7–26,9 %) ja püsis muutumatuna 22-s vee-ettevõttes. Kõige rohkem tõusis hind Häädemeeste VK AS ja Iivakivi AS teeninduspiirkonnas (vastavalt 44,7 % ja 20,0 %). Hind langes kõige rohkem vee-ettevõtte Tallinna Vesi AS ja ja Kehtna Vesi AS klientidele (vastavalt 26,7 % ja 20,8 %).

Statistilised näitajad 2018. aasta kohta

2018. aastal tuli veeteenuse eest maksta keskmiselt 3,16 EUR/m³ (41 vee-ettevõtte veeteenuse keskmine hind elanikele). 2018. aastal tõusis veeteenuse hind 11-s (hinnatõus 0,33–18,11 %), langes kahes (0,63–6,29 %) ja püsis muutumatuna 28-s vee-ettevõttes.

Statistikaameti andmetel oli olmevee keskmine tarbimine Eestis ühe inimese kohta kuus 2018. ja 2017. aastal 2,6 m³ ja Harjumaal 3,0 m³. 2019. a kohta ei ole andmeid veel avaldatud, tõenäoliselt jääb see samasse suurusjärku.

Leibkonnaliikme netosissetulek oli Statistikaameti andmetel 2018. aastal 752 eurot kuus (2017. aastal 671 eurot), 2019. a kohta andmed puuduvad. Veeteenuse eest makstava tasu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust ei tohi Eestis olla kõrgem kui 4%. 2018. aastal oli see näitaja Eestis keskmiselt 1,1 % (2017. a 1,2 ja 2016. a 1,4%). Tarbijahinnahindeks kasvas 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga 2,3 % (nii 2018. kui 2017.a 3,4 %).

Keskkonnameedia

Foto: Polina Tankilevitch / Pexels

Vt ka Vee hind Eestis 2018. aastal

Veeteenuse hind 2017. aastal