Energia

Tuuleenergeetika areng maailmas 2018. aastal

Print Friendly, PDF & Email

EUROBSERV’ER avaldas märtsis tuuleenergeetika ülevaate Wind Energy Barometer, mille andmeil oli maailma tuuleelektrijaamade (TEJ) koguvõimsus 2018. aasta lõpus 591 GW. Käiku antud elektrituulikute koguvõimsus vähenes kolmandat aastat järjest: 2018. a 3,6% (võrreldes eelmise aastaga),  2017. aastal 8% ja  2016. a 13,2%

2018. a oli lisandunud TEJ-de koguvõimsus maailmas 51,3 GW ja 2017. a 53,2 GW. Uute lisandunud maismaatuuleparkide koguvõimsus oli 46,8 GW (2017. aastal 48,7 GW, kahanemine 3,9%) ja uute avameretuuleparkide koguvõimsus oli 4,49 GW (2017. aastal 4,47 GW, kasv 0,5%).

Möödunud aastal lisandus kõige rohkem uusi maismaatuuleelektrijaamu Hiinas (21 200 MW), USA-s (7 588 MW) ja Saksamaal (2 402 MW). Neile järgnesid India 2 191 MW, Brasiilia 1 939 MW, Prantsusmaa 1 563 MW, Mehhiko 929 MW, Suurbritannia 589  MW ja Kanada 566MW.

Kõige rohkem avameretuuleparke lisandus samuti Hiinas (1 800MW). Järgnesid Suurbritannia 1 312 MW, Saksamaa 969 MW, Belgia 309 MW ja Taani 61 MW.

Hiinast on saanud tuuleenergeetika juhtriik

Hiinast on saanud tuuleenergeetika juhtriik nii maismaa- kui avameretuuleparkide osas. Kuna Hiinas toodeti juba 2012. aastal tuulikutega rohkem elektrit kui võrk suutis vastu võtta, piirab Hiina tuuleparkide rajamist riigi põhjaosas. 2018. aastal vähenes elektrituulikutega toodetud, kuid kasutamata tuuleelektri kogutoodang Hiinas 7%-ni (27,7 TWh), 2017. aastal oli sama näitaja 12,1%, (41,9 TWh). Hiina võimud püüavad arendajad suunata rajama tuuleparke neisse vähemtuulistesse piirkondadesse lõuna-, kesk- ja idaprovintsides, kus elektritarbimine on suur.

Hiina 13. viisaastakuplaani kohaselt peaks 2020. aastaks  olema riigis paigaldatud elektrituulikute koguvõimsus 210 GW (sellest 5 GW avameretuuleparke) väljundvõimsusega 420 TWh, mis vastaks 6% riigi elektritarbimisele. Möödunud aasta lõpuks oli elektrituulikute koguvõimsus Hiinas 184 GW väljundvõimsusega 366 TWh, mis vastab 5,2 % riigi elektritarbimisele.

Tuuleenergeetika areng USA-s

USA-s suurenes 2018. aastal käiku antud TEJ-de koguvõimsus (7 588 MW) 8,2% võrreldes 2017. aastaga (7 017 MW). Möödunud aasta lõpuks oli elektrituulikute koguvõimsus USA-s 96 488 MW.   Ameerika Tuuleenergia Assotsiatsioon (American Wind Energy Association, AWEA) on lähiaastate arengu suhtes endiselt optimistlik, sest praegu USA-s rajamisel olevate maismaa TEJ-de koguvõimsus on 16 521 MW. Sellele lisaks antakse lähiajal käiku tuuleelektrijaamu koguvõimsusega 18 574 MW.

Tuuleenergia kasvu USA-s toetab ka üha populaarsemaks muutuvate tuuleenergia ostulepingute (Power Purchase Agreements, PPA) sõlmimine energiaettevõtete ja sõltumatute elektritootjate vahel. Lepingutega tagatakse sõltumatute elektritootjate kasumlikkus. 2018. a oli selliste lepingute maht 8 507 MW (2017. aastal 5 496 MW).

USA-s kasvab ka amortiseerunud TEJ-de renoveerimistrend. Tuuleturbiinid renoveeritakse kas täielikult või vahetatakse välja ainult rootorid. Praegu renoveeritavate TEJ-de koguvõimsus on 1344 MW.

Tuuleenergeetika Euroopa Liidus

Euroopa Liidus vähenes möödunud aastal uute käikuantud TEJ-de koguvõimsus märkimisväärselt – 2018. oli see 9 706 MW (2017. a lisndus 14 783 MW). Tuulejaamade koguvõimsus oli Euroopa Liidus 2018. a lõpus 178,9 GW (2017. a 106,04 GW) ja tuuleenergia kogutoodang 379,3 TWh (2017. aastal 353 TWh).

Kõige suurem oli juurdekasv Saksamaal (3 189 MW, kahanemine võrreldes 2017. aastaga 48%), järgnesid Suurbritannia 1 407 MW (kahanemine 61,6%) ja Prantsusmaa 1 558 MW (23,6% vähem kui 2017.a). Rootsis lisandus 796 MW, Taanis 645 MW, Itaalias 534 MW ja Hispaanias 336 MW.

Avameretuuleparke lisandus esialgsetel andmetel 2 668 MW (2017. aastal 3 200 MW). Avameretuuleparkide koguvõimsus Euroopa Liidus oli 2018. aasta lõpus 18 461 MW (2017. a 15 793 MW). Kõige rohkem avameretuuleparke anti möödunud aastal käiku Saksamaal (978 MW), Suurbritannias (952 MW) ja Taanis (437 MW). Avameretuuleparkide koguvõimsus on kõige suurem Suurbritannias (7 940 MW), järgnevad Saksamaa (6 405 MW) ja Taani (1 701 MW).

Kõige rohkem toodeti 2018. aastal tuulikutega elektrienergiat Saksamaal (111,6 TWh), järgnesid Suurbritannia (55,8 TWh) ja Hispaania (50,8 TWh), Prantsusmaa (27,9 TWh), Itaalia (17,5 TWh), Rootsi (16,7 TWh), Poola (15,0 TWh) ja Taani (13,9 TWh). Soomes toodeti tuulikutega elektrienergiat 5,9 TWh ja Eestis 0,8 TWh.

Keskkonnameedia

Foto: Pexels.com