MajandusUudised

KIK toetab elektribusside soetamist ja laadimistaristu loomist

Print Friendly, PDF & Email

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas 8. veebruaril avalike linnaliinide teenindamiseks elektribusside soetamise ja laadimistaristu loomise taotlusvooru. Vooru eelarve on 4 miljonit eurot ja taotluste esitamise tähtaeg on 10. mai 2021.

„Rohelisemad bussid on ennast tänaseks linnaliinidel juba tõestanud. Avatud toetusega jätkame seda suunda ning rohkemate elektribussidega saavad linnad pakkuda paremat ühistransporti. Uued bussid annavad peale heitmevaba transpordi võimaluse analüüsida nende tarbimis- ja laadimisandmeid, millega elektritransporti targemalt edasi arendada. Pikas pildis viime 2030. aastaks kogu maakondliku ühistranspordi taastuvenergiale. Täna avatud toetus on üks samm selle suunas,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

“Eesti riigil on eesmärk tõsta aastaks 2030 taastuvenergia kasutamine transpordis 14%-ni. Ühistranspordil on siin oluline roll kanda ning kuna KIK-il on kogemus nii biometaani tanklate ja busside kui elektriautode toetustega, on igati loogiline, et keskkonna- ja kliimarahastuse eestseisjatena aitame Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil antud toetust ellu viia,” sõnab KIKi juhataja Andrus Treier.  

KIKi projektikoordinaator Kristjan Kalda lisas, et elektribusside kasutuselevõtu toetuseks räägivad nii keskkonnaalased, ühiskondlikud kui ka tehnoloogilised aspektid. „Muidugi aitavad elektribussid vähendada linnades õhusaastet, kuid nad on ka vaiksed ja nende kasutuselevõtu korral langeb müratase. Samuti väheneb vibratsioon bussisalongis,“ loetleb Kalda elektribusside kasulikkust. Kalda lisab, et elektritransport aitab vähendada kütuste importi ning suurendada kohapeal toodetud energiakasutust. „Kogu energiasüsteem muutub paindlikumaks, sest bussi- ja autoakudest saab tulevikus elektrit võrku tagasi anda,“ sõnab Kalda.

Toetuse taotlemine

Toetust saab küsida projektidele, kus avalike linnaliinide teenindamiseks soetatakse vähemalt kaheksa madalapõrandalist bussi, millega tuleb reisijaid vedada vähemalt viis aastat ja keskmine läbisõit peab olema minimaalselt 40 000 kilomeetrit aastas. Toetust saab ka laadimistaristu ostmiseks, ehitamiseks ning andmeanalüüsiks. Viimane on vajalik, et koguda ja analüüsida elektribusside opereerimisel saadavat infot võrdluses diisel- ja gaasibussidega.

Vooru eelarve on neli miljonit eurot ja toetusmäär on kuni 50%. Toetust saavad küsida kohalikud omavalitsused, ühistranspordikeskused või muud pädevad asutused ja linnaliine teenindavad vedajad ühistranspordi seaduse tähenduses.

Taotlusvooru infotund toimub 17. veebruaril kell 14 veebi teel. Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu kuni 10. maini 2021. Täpsemat informatsiooni taotlemistingimuste kohta ja infotunnile registreerumise võimaluse leiab KIKi kodulehelt. Toetusraha tuleb heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahenditest ja toetuse töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Allikas: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Fotol on Yutong elektribuss U12. Foto: Yutong