EnergiaInnovatsioon

Uudne lahendus taastuvenergia salvestamiseks

Print Friendly, PDF & Email

TalTechi elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi jõuelektroonikud Andrei Blinov  ja Indrek Roasto on töötanud välja uudse lahenduse taastuvenergia salvestamiseks ja kasutamiseks kodumajapidamistes.

Uudne lahendus on välja töötatud ennekõike liginullenergiahoonetele, et hõlbustada kodudes alternatiivenergia tootmist, selle muundamist elektriks ning ülemäärase energia salvestamist või edasimüümist energeetikaettevõtetele.

Andrei Blinovi kinnitusel kogub tänapäeval hoogu elektriliste päikesepaneelide paigaldamine kodudele. Probleem on on aga see, et päike paistab kõige rohkem just siis, kui kodu energiatarbimine on kõige väiksem, see tähendab suvekuudel päevasel ajal. Seega on vaja tehnoloogiat, mis suudaks seda energiat kas salvestada või targalt võrku tagasi suunata. Tihti räägitakse ka ilma võrguühenduseta kodumajapidamistest, mis tähendab et targalt tuleb juhtida nii kodust energiatarbimist kui ka -tootmist.

Uudse taastuvenergia salvestamiseks mõeldud lahenduse tööpõhimõte

Uudne süsteem koosneb energiaruuterist ja -salvestist. Ruuter korraldab kodumajapidamise energiavoogu – suunab energiaülejäägi salvestisse või elektrivõrku, arvestades sealjuures ka energiaturu tariifidega. Võrgupinge kadumisel hoiab energiaruuter majasisesed süsteemid salvesti abil siiski käigus. Elektrisalvesti teeb aga uudseks asjaolu, et selle võib ühendada otse vahelduvvooluvõrku ja ta suudab suhelda energiaruuteriga.

Päikeseenergia salvestamine kodumajapidamistes mujal maailmas

Saksa firma sonnen on välja töötanud kodumajapidamisse sobiva energiasalvesti sonnenBatterie ja energia jagamise platvormil põhineva energiakogukonna sonnenCommunityEnergiakogukonnas saavad majapidamised energiat ise toota ja seda salvestada ning vajaduse korral ka omavahel jagada (müüa). Energiasalvestid võimaldavad majapidamistel kasutada enda toodetud elektrit tippkoormuse ajal või siis, kui päike ei paista. See muudab nad tavapärasest tsentraalsest elektrivõrgust sõltumatuks ning võimaldab elektrienergia kulusid kokku hoida kuni 80 % aastas.

Energiakogukondi sonnenCommunity on rajatud Saksamaale ja Austraaliasse. Möödunud aasta lõpus sõlmis ettevõte 20 000 energiasalvesti tarnelepingu ühendusega Energy Alliance Italia energiakogukonna rajamiseks Itaaliasse. Energiakogukondi sonnenCommunity opereerib sonnen. Kogukonna liikmed on 100 % sõltumatud tavapärasest energiapakkujast.

Põhja-Ameerikas Arizonas Prescotti rajatakse uus linnak JasperJasperisse ehitatakse 3 000 eramut, mis hakkavad elektrit ise tootma, salvestama ja jagama. Jasperi linnaku majad kõik koos moodustavad samutisonnenCommunity energiakogukonna. Jasperis on hoonete energiasalvestussüsteemid üksteisega ühendatud ja suhtlevad omavahel. Nii tekib linnakus virtuaalne jõujaam, mille väljundvõimsus on 11,6 MW ja elektrienergia toodang 23 MWh. Tegemist on senini suurima elamute energiasalvestamise projektiga USA-s. Energiasalvestid võimaldavad majapidamistel salvestada energiat, kui seda tarbimisest üle jääb ning kasutada näiteks tippkoormuse ajal, energia jagamise platvorm võimaldab üle jäävat energiat omavahel jagada. USA-s elektrit võrguettevõttele müüa ei saa.

Keskkonnameedia

Foto: Carl Attard / Pexels