InnovatsioonJäätmed

Mikroobidega mereplasti vastu

Print Friendly, PDF & Email

Soome Tehnilise Uurimise Keskus VTT (Technical Research Centre of Finland) lööb kaasa üleilmse mereplasti probleemi lahendamisel. Appi võetakse plasti biolagundavad mikroobid. Projekti PlastBug raames töötatakse välja mobiilne konteiner, mille abil saab kõrvaldada plastijäätmeid ookeanidest, seda nii merel kui randades.

Töö teevad ära mereplasti lagundavad mikroobid

VTT juhtivteaduri Kari Koivuranta sõnul on nende tiimi eesmärk välja töötada väike mobiilne konteiner-tehas, kus mikroobid lagundavad plastijäätmed väärtuslikeks toodeteks, näiteks kütuseks ja kemikaalideks. Konteineri saab paigaldada piirkonda, kus mereplasti ei ole võimalik kokku koguda ega taaskasutada. Selle saab paigaldada näiteks mereranda või laevale. Põhiosa konteiner-tehase tööks vajalikust energiast kaetakse päikese- ja tuuleenergiaga.

Randades leiduvast prügist moodustab plast tänapäeval 85%. Eesmärgiga kaitsta keskkonda plastireostuse eest ning soodustada majanduskasvu ja innovatsiooni, võttis Euroopa Komisjon selle aasta 19. jaanuaril vastu plastistrateegia.

Sel aastal on VTT teadlased otsinud mikroobe, kes oleksid suutelised sööma erinevaid plaste (PE, PP, PS ja PET) ja välja töötanud plastide eeltöötlemise tehnoloogia. Sobivate mikroobide leidmiseks kasutatakse kolmeastmelist sõelumismeetodit. Tänaseks on osa mikroobe kaks esimest sõelumisastet läbinud. Kolmandas astmes kontrollitakse mikroobide võimekust plaste süüa ja biolagundada. Pärast seda kui sobivad mikroobid on leitud, täiustatakse plastide eeltöötlemise tehnoloogiat nii, et see muudaks mikroobide töö lihtsamaks.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, hakatakse konteinerit katsetama 2021. aastal. Esimesed katsed viiakse läbi Läänemeres. Praegu ootab projekti rahastamine veel kinnitamist. Kui konteiner-tehase katsetamine läheb edukalt, saab hakata mõtlema selle tootmisele. Turustada saaks seda kogu maailmas.

Plastbug’i projekt on osa VTT iBEX programmist, mille eesmärk on probleemidele kiire lahenduse leidmine.

Meriroskahaaste ideekonkurss
mereplasti konteiner
VTT Plastbug’i võistkond  Soome Keskkonnakeskuse  korraldatud Meriroskahaaste ideekonkursil. Foto: VTT

Soomes toimus selle aasta 25. augustil ideekonkurss Meriroskahaaste (Mereprügi väljakutse), kus Plastbug’i tiim sai konteiner-tehase idee eest teise koha.  Ideekonkursi võitis Paptic Oy, kes töötab välja puidupõhiseid pakendeid, millega saaks asendada senised plastpakendid (nii väikesed kauplustes kasutatavad, kui suured transpordipakendid). Kolmas koht läks firmale Pidä Saaristo Siistinä ry (Hoia saarestik puhas) kampaania Pysäytä jätemeri! (Peata jäätmemeri) eest. Meriroskahaaste ideekonkursil korraldas Soome keskkonnakeskus SYKE (Suomen ympäristökeskus).

Suurel fotol: VTT Plastbug’i projektis sõelutakse kõige sobivamad mikroobid välja kolmeastmelise skriinimismeetodi abil. Foto: VTT

Keskkonnameedia