JäätmedUudised

Ravimijääkide kogumist tuleb parandada

Print Friendly, PDF & Email

ELi Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programmist Interreg rahastatava projekti CWPharma raames hinnati 2017–2020.a riikide kogemusi kasutamata ravimite ja muude ravimijääkide kogumisel ja kõrvaldamisel, et paremini mõista ravimi toimeainetega seonduvat üldist olukorda. Projektis uuriti ravimijäätmeid, mis tekivad majapidamistes, haiglates ja teistes tervishoiuasutustes, aga ka ravimitööstuses, veterinaarpraksistes ning põllumajandustootmises.

Projekti CWPharma eesmärk on töötada välja meetmed ravimijääkide keskkonda jõudmise vähendamiseks ning koostada soovitused reovee ravimijääkidest puhastamiseks.

Ravimijääkide kogumise ja käitlemise parandamist peetakse ravimi toimeainete heitkoguste vähendamisel üheks lihtsamini tulemusi andvaks meetmeks. Samas on Läänemere riikides seni puudunud ravimijääkide kogumist ja käitlemist puudutavad võrreldavad andmed. Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuhi Pille Aarma sõnul on see olukord nüüd muutumas.

Soome Keskkonnainstituudi vanemekspert ja projekti juhtiv partner Jukka Mehtonen märkis, et ravimitest põhjustatud Läänemere reostuse vähendamiseks hinnati ravimijääkide kogumise ja käitlemise seniseid kogemusi Taanis, Eestis, Soomes, Saksamaal, Lätis, Leedus, Poolas, Venemaal ja Rootsis.

Kasutamata ravimite tagastamine kogumispunktidesse toimub nii Läänemere piirkonnas kui EL liikmesriikides erinevalt. Nende elanike osakaal, kes viivad kasutamata ravimid selleks ettenähtud kogumispunktidesse, on sõltuvalt riigist 10–70%. Kõikides riikides küsitlusele vastanutest viskas kasutamata ravimid segaolmejäätmete hulka 16–80% ja laskis alla kanalisatsioonist 3–30%.

Ravimite toimeainete heitkoguste vähendamise võimalused

CWPharma projekti käigus leiti 21 toimivat viisi ravimijääkide kogumiseks ja kõrvaldamiseks ning ravimite otstarbekama kasutamise edendamiseks Läänemere piirkonnas.

Et kasutamata ravimid nõuetekohaselt kõrvaldada, peaks inimestel olema lihtne võimalus viia kõik kasutamata ravimid – nii retsepti-, käsimüügi- kui lemmikloomaravimid, selleks ettenähtud kohta. Kasutatud ravimite kogumispunkt võib olla koht, kust ravimid osteti (enamasti apteek) või ohtlike jäätmete kogumispunkti.

CWPharma projekti aruandes soovitatakse läbi viia ka teavituskampaaniaid, et tutvustada nii ravimijääkide keskkonnamõju kui kasutamata ravimite asjakohast käitlemist. Lisaks soovitatakse, et apteegitöötajad ja veterinaarid juhendaksid kliente, kuidas ravimeid õhtult kasutada ja kõrvaldada.

CWPharma projekti järgmised sammud

Sel sügisel antakse välja juhised meetodite kohta, mis aitavad parandada ravimeid puudutava keskkonnateabe jagamist ning ravimitehastele keskkonnalubade andmise menetlusi. Lisaks antakse suunised täiustatud reoveepuhastusvõimaluste kohta, eesmärgiga vähendada ravimi toimeainete heitkoguseid.

Allikas: EVEL

Foto: freestocks.org / Pexels