MajandusUudised

Rakvere pürgib esimese linnana Eestis kliimaneutraalseks

Print Friendly, PDF & Email

Keskkonnaministeerium sõlmis märtsis Rakvere Linnavalitsusega ühiste kavatsuste deklaratsiooni, et koostöös Eesti keskkonnaseisund paremaks muuta. Deklaratsiooniga võtab Rakvere Linnavalitsus eesmärgi saada üheks esimeseks kliimaneutraalseks omavalitsuseks Eestis.

Ministeerium pakub Rakvere linnavalitsusele tuge eelkõige linna kliima- ja energiakava väljatöötamisel. Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul toetab Keskkonnaministeerium hea meelega neid omavalitsusi, kellel on tugev tahe saada rohelisemaks. „Rakvere linn töötab tõsiselt selle nimel, et vähendada kasvuhoonegaase ja planeerida kliimakindlalt. Ega rohepööre Eestis saagi toimuda ilma kohalike omavalitsuste panuseta,“ märkis Mölder.

Rakvere linnavalitsus on esimene omavalitsus, kellega Keskkonnaministeerium taolise vabatahtliku koostöö algatab. Abilinnapea Andres Jaadla nendib, et linnadel on suur roll kliimamuutuste leevendamise ja nende mõjuga kohenemise riiklike eesmärkide täitmisel. „Oleme Rakveres panustanud keskkonnasõbralikule linnaruumile ja energiatõhusate lahenduste arendamisele ning hetkel oleme ainuke Eesti linn, kus enamik korteriühistuid on energiat säästvamaks renoveeritud. Oleme olnud Euroopa linnapeade pakti elluviimisega eeskujuks ning soovime samas vaimus ka jätkata,” lausus Jaadla.

2020. aasta novembris jõudis Rakvere Linnavalitsus konkursi “Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus” kolme parima hulka. Rakvere paistis konkursil silma eelkõige kui omavalitsus, kes hoolib loodusest ja rohelisest linnakeskkonnast. Linn oli rajanud uuenduslikud sademeveelahendused, esimese avalikus kasutuses liginullenergiahoone ning korraldas mitmekesiseid keskkonnateemalisi üritusi, mis innustasid ka linnarahvast looduskeskkonda hoidma. Keskkonnaministeeriumil kui konkursi korraldajal oli hea meel näha, et kohalikud omavalitsused võtavad vastutuse ning vabatahtlikult kaasavad elanikkonda keskkonnahoidlikuma elukeskkonna loomisse.

Ühtekokku on Keskkonnaministeerium sõlminud 15 vabatahtliku koostöö lepet, enamjaolt erialaliitudega, kuid paaril korral ka ettevõtetega.

Allikas: Keskkonnaministeerium

Foto: Wikimedia Commons CC-BY-SA-2.5

Vt ka Eesti kliimaneutraalsuse saavutamise maksumus ja võimalikkus

Rohepööre toob Ida-Virumaale investeeringud ja kiire arengu

Tallinna Sadam tarbib nüüdsest ainult Eestis toodetud rohelist elektrit