Majandus

Keskkonnaandmete platvorm aitab kliimakriisiga võidelda

Print Friendly, PDF & Email

Eesti algatas ÜRO Keskkonnaassambleel üleilmse keskkonnaandmete alliansi DEAL, mis aitab riikidel ühiselt kliimakriisi vastu võidelda.

Data for the Environment Alliance ehk DEAL on rahvusvaheline koostööplatvorm, mis toob kokku riigid, tehnoloogiaettevõtted ja teadlased, et tõsta kvaliteetsete keskkonnaandmete kättesaadavust ja tugevdada keskkonnaseire võimekust. Platvormi abil saavad riigid jagada oma parimaid keskkonnaandmete alaseid ja digilahendusi ning algatada koostööprojekte nii teiste riikide kui ka erasektoriga.

„Meile tundub keskkonnaandmete kättesaadavus iseenesestmõistetav, aga see ei ole igal pool maailmas niimoodi. Platvorm aitab tugevdada arenguriikide võimekust keskkonnaseire osas: et tekiks adekvaatne pilt, mis seisundis on metsad, õhk, vesi, elurikkus, jäätmed ja palju muud,” selgitas ÜRO Keskkonnaprogrammi alaliste esindajate büroo asejuht Ado Lõhmus.

Keskkonnaminister Erki Savisaar ütles, et keskkonnaprobleemide kiiremaks lahendamiseks on vaja andmeid koguda reaalajas: „Andmed mineviku kohta annavad meile küll selgust trendidest, kuid need ei anna meile ülevaadet tänasest olukorrast.”

Näiteks võimaldab satelliidiandmete kasutamine Savisaare sõnul ennustada ja ohjata keskkonnakatastroofe. „Oleme Eestis välja töötanud kaugseirel ja satelliidiandmetel põhinevaid prototüüpe, et prognoosida üleujutusi, hinnata metsaressurssi ja jälgida jääolusid. Selliseid lahendusi võiks jagada ka teiste riikidega.”.

Eesti kui DEALi algatajariik on otsustanud toetada DEALi tegevust ja selle raames koostööprojektide läbiviimist. Toetuse eesmärk on viia läbi kaks esimest pilootprojekti arenguriikidega: Keeniaga metsanduse andmete kättesaadavuse parendamiseks ning Montenegroga keskkonnaandmete paremaks haldamiseks. Koostööprojektidesse kaasatakse ka Eesti ettevõtteid ja ametiasutusi, mis suurendab ekspordipotentsiaali ja institutsionaalset rahvusvahelist koostööd.

DEAL on saanud laialdase toetuse kokku üle 30 riigilt ja organisatsioonilt. DEALi jätkutegevusi kavandatakse tihedas koostöös ÜRO Keskkonnaprogrammiga.

Allikas: Keskkonnaministeerium

Foto:  Elina Sazonova / Pexels