MajandusUudised

Riik muudab 9 miljoni euro eest valitsushooneid energiatõhusaks

Print Friendly, PDF & Email

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus avasid taotlusvooru, mille toel saab valitsushooneid energiatõhusamaks ümber ehitada. Seniste hoonete asemele võib rajada ka liginullenergiahooneid. Taotlusvooru maht on ligi 9,3 miljonit eurot, taotlusi oodatakse 20. maini 2021.

Toetuse eesmärk on vähendada keskvalitsuse kasvuhoonegaaside heidet, hoonetesse tarnitava energia kogust, vähendada hoonete jooksvaid ülalpidamiskulusid ning suurendada taastuvenergia kasutust.

Valitsushooneid muudeti ka eelmisel aastal energiatõhusamaks. Sama toetusmeetme abil rajati möödunud aastal näiteks Sillamäele Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühiselt kasutatav liginullenergiahoone ning päästekomandode hooneid parandati ka Lillekülas, Nõmmel ja Raplas.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul näitab just Sillamäe liginullenergiahoone ehitamise kogemus, et meetmest rahastatud projektide puhul on kasu rohkemgi kui kokkuhoid ülalpidamiskuludes. „Kohalikele politseinikele ja päästjatele tagati paremad töötingimused ning ühine hoone aitas parandada asutuste omavahelist koostööd, mis omakorda tõstab piirkonna julgeolekut ja turvalisust,“ sõnas Aab. „Ent vähemtähtis ei ole ka panus jätkusuutlikku energiakasutusse – siin on valitsustasandil sobilik eeskuju näidata.

Riigi Tugiteenuste Keskuse sotsiaalse taristu, finantsinstrumentide ja haldusvõimekuse arendamise talituse juhataja Marek Atoneni sõnul toimub toetuse taotlemine ja väljamaksmine keskvalitsuse asutuste vahel. „Taotlusi saavad esitada keskvalitsuse üksused, keskvalitsuse poolt kasutatavate hoonete omanikud ja riigivara valitseja. See tähendab, et põhiliselt hakkab taotlusi laekuma Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsilt,“ ütles Atonen.

Toetuse maksimaalne suurus ühe ehitatava või renoveeritava hoone ruutmeetri kohta on 900 eurot. Toetuse andmise tingimustega saab tutvuda keskuse kodulehel.

Meedet rahastab Rahandusministeerium kasvuhoonegaaside kvoodikauplemisel laekunud tulust. Taotlusi menetleb Riigi Tugiteenuste Keskus, kes teeb ka toetatud projektidele väljamakseid ja teostab projektide üle järelevalvet.

Allikas: Rahandusministeerium

Foto: Pexels

Vt ka Eesti liginullenergiahooned on ühed energiatõhusamad Euroopas