MajandusUudised

Rohepööre toob Ida-Virumaale investeeringud ja kiire arengu

Print Friendly, PDF & Email

5. märtsil Narvas toimunud seminaril “Rohepööre ja Ida-Virumaa tulevik” tõdeti, et eelkõige on üleminek kliimaneutraalsele majandusele võimalus lahendada piirkonda pikka aega vaevanud probleeme ning tuua uut arenguperspektiivi.

„Investeeringutoetuste maht, mis seoses õiglase üleminekuga järgmise seitsme-kaheksa aasta jooksul Ida-Virumaale tuleb, on märkimisväärne,“ sõnas riigihalduse minister Jaak Aab. „Näen esimest korda väljavaadet, et Ida-Virumaale, kes on 1990. aastatest töötuse probleemiga maadelnud, avaneb nüüd reaalne võimalus seda põhilist probleemi päriselt lahendama asuda. Rohepööre toob piirkonda uusi ja paremini tasustatud töökohti, samas toimub inimeste ümber- ja täiendõpe liikumaks traditsioonilistest sekoritest nagu põlevkivitööstus, uutesse valdkondadesse ning sellega luuakse tulevikuperspektiiv ka noortele.“

Suure ulatusega muutused ei mõjuta üksnes põlevkivisektorit ja selle töötajaid, vaid piirkonda tervikuna. Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simsoni sõnul on õiglase ülemineku vahendid mõeldud just selleks, et Ida-Virumaal muutusi ellu viia. Peale otsese rahalise toetuse, on võimalik saada ka eksperttuge. “Eesti pole ainus, kes ülemineku väljakutsetele vastu peab astuma. Juba mõnda aastat tegutseb komisjoni toel platvorm, mis aitab regioone, mis on kivisöest loobumas. Oleme nüüd seda laiendanud ka pruunsöele, põlevkivile ja turbale ning ma väga julgustan Eestit sellega liituma,“ rääkis Simson. „Meil on rohkelt näiteid, kus riigid Poolast Rumeeniani ja Saksamaast Tšehhini on saanud konkreetset abi muutuste läbiviimise ning uute võimaluste ja töökohtade loomise planeerimisel, olgu see energeetikas, tööstuses või turismisektoris. Usun, et Eestil oleks kasulik teiste kogemusest õppida ning uurida, kas ja millised lahendused võiksid toimida ka siin.“

Allikas: Rahandusministeerium

Foto: Ulvar Käärt / Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0

Vt ka Ülevaade põlevkivitööstuse arengust

Põlevkivituha kasutamise laiendamiseks on käivitunud mitu uut projekti

Granuleeritud põlevkivituhka saaks kasutada väetisena

Põlevkivituhk kui kasulik kõrvalsaadus

Plastprügi sobib põlevkivitööstuses kütteõli tootmiseks

Uus moodus põlevkiviõli koostise määramiseks