EnergiaUudised

Pauligi kohvitehase heitsoojust kasutatakse Helsingi kaugküttevõrgus

Print Friendly, PDF & Email

Helsingi energiaettevõte Helen Oy ja Vuosaaris asuv Pauligi kohvitehas katsetavad kohviubade röstimisel tekkiva heitsoojuse kasutamist kaugküttevõrgus. Toiduainetööstuse tootmisprotsessis tekkivat heitsoojust kasutatakse Helsingi kaugküttevõrgus esmakordselt. Uudse tehnilise lahenduse abil talletatud heitsoojusega saab katta 1000 korterelamu aastase soojusenergiavajaduse.

Vuosaari tehases kohviubade röstimisel tekkivat heitsoojust kasutatakse ennekõike ära omatarbeks Pauligi tehases. Üle jääv soojus suunatakse Heleni kaugküttevõrku. Vajaduse korral saab Paulig Helenilt soojust ise juurde osta. Uudne heitsoojuse taaskasutussüsteem käivitatakse järgmise aasta alguses.

Pauligis on tähelepanu all kogu tootmise energiatõhusamaks muutmine ja taastuvate energiaallikate kasutamine

Ettevõtte Soomes asuvad kohvitehased töötavad biogaasil ja päikeseenergial. Vuosaari kohviröstimistehases on biogaas kasutusel alates 2015. aastast. Ligi nelja aasta jooksul on Vuosaari tehasest õhku heidetavate kasvuhoonegaaside kogus vähenenud ca 90%.

Heitsoojuse soojusvõrgus kasutamise idee saadi kohvitehase energiatõhususe kaardistamisel. Uus lahendus parandab märkimisväärselt kohviubade röstimisliinide energiatõhusust ning on ühtlasi osa firma vastutustundlikust ja hoolivast tegevusest. Kohviubade röstimisel tekkiva heitsoojuse kaugküttevõrgus kasutamisel vähendavad mõlemad osalised – nii Helen OY kui Paulig süsinikuheidet ja hoiavad ühtlasi kokku raha. Paulig, Soome SOS Lasteküla üks peamisi partnereid, plaanib annetada heitsoojuse müügist saadud tulust 10 000 eurot SOS Lastekülale.

Ettevõtte energiakasutust Soome tehastes saaks muuta veelgi tõhusamaks soojuspumpade abil.

Eestis viis Paulig möödunud aastal läbi katseprojekti, milles osalenud ettevõtted ja eraisikud kogusid kohvipuru. Sellest toodetud elektrist piisas Keila SOS Lasteküla viie majapidamise ühe kuu energiavajaduse rahuldamiseks.

Peale tootmise energiatõhusamaks muutmise, pööratakse Pauligis tähelepanu ka toodangu pakendamisele ja laialiveole. 2025. aastaks soovib firma kasutusele võtta taastuvatest taimsetest materjalidest valmistatud pakendid. Toodangu laialiveoks kasutab Paulig väikese CO2-heitega autosid,

Soome soovib keelata kivisöe põletamise

Soome soovib astuda otsustava sammu kliimamuutuste leevendamiseks ja keelata kivisöe põletamine energiatootmiseks alates 2029. aasta maikuust. Kivisöe asemel soovitakse edendada biokütuste kasutamist. Sel põhjusel otsivad Soome energiaettevõtted lahendusi fosiilkütuste asendamiseks taastuvate energiaallikatega. Energiaettevõte Helen Oy otsib aktiivselt Helisngist ettevõtteid, kellel jääb üle heitsoojust. Tulevikus suureneb Helsingi kaugküttevõrgus tehastes ülejääva heitsoojuse kasutamine. Praegu toodetakse Helsingis soojal suvepäeval vajaminevast soojushulgast pea pool heitsoojusest.

Keskkonnameedia

Foto: Oy Gustav Paulig Ab