Energia

Soomes tahetakse keelata kivisöe põletamine 2029. aastal

Print Friendly, PDF & Email

Soome soovib astuda otsustava sammu kliimamuutuste leevendamiseks ja keelata kivisöe põletamine energiatootmiseks alates 2029. aasta maikuust. Kivisöe asemel soovitakse edendada biokütuste kasutamist.

Sellekohane ettepanek esitati Soome parlamendile möödunud nädala neljapäeval. Söe kasutamisest loobumine on ühtlasi seotud riigi 2030. aasta energia- ja kliimastrateegia kava rakendamisega.

Söe kasutamise keelustamine läheb kulukaks mitmele Soome energiatootjale, teiste seas ka Helsingi ja Vaasa kaugkütteettevõttele. Kivisöel töötavate energiajaamade ennetähtaegse sulgemise maksumuseks on hinnatud 38 miljonit eurot ja uute seadmete investeeringuteks 14–23 mln eurot. Nende kaugkütteettevõtete jaoks, kes loobuvad kivisöe kasutamisest juba 2025. aastaks, on ettevalmistamisel 90 miljoni euro suurune toetuspakett.

Helsingi energiaettevõtte Helen hinnangul on kõige tõenäolisem vahetada kivisüsi biokütuste vastu. Uudsete tehnoloogiate rakendamine nii lühikese ajaga ei ole reaalne. Samas kodumaist biokütust kõigile Soome energiatootjatele ei jätku.

Soome Greenpeace on rahul valitsuse sooviga loobuda kivisöe kasutamisest. Kuid Greanpeace sooviks, et kõik kivisöel töötavad jõujaamad lõpetaksid tegevuse hiljemalt 2025. aastaks. Lisaks soovib Greepeace, et jõujaamade ümberehitamisel pöörataks tähelepanu süsinikdioksiidi õhkuheite vähendamisele. Kui kivisüsi asendada biomassiga, siis õhku paisatavad heitkogused tegelikult ei vähene. Kivisöe kasutamine tuleks asendada tänapäevaste energialahendustega, näteks soojuspumpade ja energiasalvestite kasutuselvõtuga ning tähelepanu tuleks pöörata energiatõhususele.

Eestis nii radikaalseid otsuseid veel vastu võetud pole. Küll aga näeb Maaeluministeeriumis välja töötatud “Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007–2013” ette toota 2025. aastaks kogu soojus biomassist. Kuna ka Eestis kõigile soojatootjatele biokütust tõenäoliselt ei jätkuks, on ühe võimaliku lahendusena välja pakutud raiejäätmete kasutuselevõttu.

Fotol oleval Fortumile kuuluvas Inkoo jõujaamas on kivisöe põletamine tänaseks lõpetatud. Praegu käivad jaama lammutusööd, mis lõpetatakse 2019. aastal. Soome ühe suurema jõujaama lammutamisel tekib 230 000 tonni jäätmeid, millest suur osa suunatakse uuesti kasutusse.

Foto: Wikimedia Commons

Keskkonnameedia