Ehitus

Hooldekodud ehitatakse energiatõhusamaks

Print Friendly, PDF & Email

Kohalikel omavalitsustel oli võimalus taotleda riigilt toetust hooldekodude energiatõhusamaks muutmiseks ja uute liginullenergiahoonete ehitamiseks. Taotlusi menetlenud Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) otsustas toetada 10 hooldekodu renoveerimist kokku 2,26 miljoni euro eest ja 11 liginullenergiahoone ehitamist kokku 5,57 miljoni euro eest.  

Hooldekodude energiatõhusamaks muutmiseks esitati 13 ja uute liginullenergiahoonete ehitamiseks 12 taotlust. Sõltuvalt omavalitsuse majanduslikust võimekusest oli maksimaalne toetus rekronstrueeritava hooldekodu kohta 472 500 eurot ja uue hooldekodu loomisel 700 000 eurot. Kokku oli eelarves projektide jaoks ette nähtud ligi 9,5 miljonit eurot. Uue hooldekodu loomisel tuleb omavalitsusel vähemalt samade ruutmeetrite arvuga maksimaalselt E energiaklassi märgisega hoone maha müüa või lammutada. Hooldekodude renoveerimist ja ehitamist kaasrahastab riik kasvuhoonegaaside kvoodikauplemisega saadud tulust.

Hooldekodu energiatõhusamaks rekonstrueerimise toetust saavad:

Järvakandi (Kehtna vald), Ulvi (Vinni vald), Häädemeeste (Häädemeeste vald), Kõpu Hooldekodu (Põhja-Sakala vald), Kääpa Sotsiaalkeskus (Võru vald), Varbla hooldekodu (Lääneranna vald), Oru hooldekodud (Lääne-Nigula vald), Rapla Hooldekeskus (Rapla linn), Peipsiveere Hooldusravikeskus (Peipsiääre vald), Karjaküla Sotsiaalkeskus (Lääne-Harju vald). 

Liginullenergiahoonete ehitamiseks saavad toetust:

Mulgi vald (Mõisaküla), Pärnu linn, Põlva linn (2 hoonet), Tartu linn, Otepää linn, Setomaa vald (Mikitamäe), Hiiumaa vald (Hindu), Lääneranna vald (Koonga), Põltsamaa linn (2 hoonet).

Energiatõhususe miinimumnõuded

Hoonete energiatõhususe miinimumnõuded jõustusid Eestis esimest korda 2008. aastal.  Liginullenergiahoone nõue kohaldub Eestis alates 2020. aastast antavatele ehituslubadele, puudutades hooneid, mille ehitus algab pärast 2020. aastat. Liginullenergiahoone ehk A-energiaklassi nõudele üleminek toimub järk-järgult.

2018. aastal otsustati energiatõhususe miinimumnõudeid leevendada. Võrreldes varasemaga ei ole liginullenergiahoone (A-energiaklassi hoone) nõue enam totaalne, vaid seda toetavad majanduslikust põhjendatusest ja tehnilisest teostatavusest lähtuvad erandid. Lisaks lükati alla 220-ruutmeetriste väikeelamute puhul liginullenergiahoone nõude rakendumine edasi viis aastat, kuni uute kulutõhusate nõuete välja töötamiseni.

Võttes arvesse tehnoloogist arengut ning uudseid energiasäästuvõimalusi, vaadatakse energiatõhususe miinimumnõuded üle iga viie aasta järel ning vajaduse korral sätestatakse uued kuluoptimaalsed energiatõhususe miinimumtasemed. Kuluoptimaalseks nimetatakse sellist energiatõhususe taset mille puhul elukaare kogukulud on võimalikult väikesed arvestades ehitusmaksumuse ja energia- ning hoolduskuludega.

Keskkonnameedia

Allikad: Sotsiaalministeerium, Keskkonnaministeerium

Foto: Wikimedia Commons