EestiÕigus

Alates 2020 tohib rajada vaid A-energiaklassi hooneid

Print Friendly, PDF & Email

Euroopa Komisjoni avaldas hoonete energiatõhususe direktiivis sätestatud liginullenergiahoone nõude kohta tõlgenduse, mille kohaselt peavad nõuded Komisjoni hinnangul kohalduma valmivatele hoonetele. Tulenevalt Euroopa Komisjoni antud tõlgendusest toob Eesti liginullenergiahoonete ehk A-energiaklassi nõude rakendamise aasta varasemaks, kuid nõue kohaldub ehitusloa andmisel. Alates 2020. aastast peavad kõik püstitatavad hooned vastama A-energiaklassile.

Liginullenergiahoone nõue kohaldub alates 2020. aastast antavatele ehituslubadele, puudutades hooneid, mille ehitus algab pärast 2020. aastat. Liginullenergiahoone ehk A-energiaklassi nõudele üleminek toimub järk-järgult.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna nõuniku Margus Tali sõnul muutuvad energiatõhususe miinimumnõuded ühe energiaklassi võrra rangemaks nii olemasolevate hoonete olulisel rekonstrueerimisel kui uute püstitamisel 2018. aasta lõpus. Seejärel kerkivad uute hoonete püstitamisel kohalduvad energiatõhususe nõuded veel ühe klassi võrra, vastates aastast 2020 liginullenergiahoone tasemele. See loob ehitussektorile paremad võimalused muudatustega kohanemiseks.

Liikmesriigid peavad sätestama energiatõhususe miinimumnõuded, mis on tehniliselt mõistlikud ja tagavad parima alginvesteeringu ning energiakasutuse püsikulude summa.

Tallinna Tehnikaülikoolis läbi viidud uuringu “Hoonete kuluoptimaalsete energiatõhususe
miinimumtasemete analüüs
 kohaselt on võrreldes 2011 aastaga kuluoptimaalsed energiatõhususarvud oluliselt paranenud ja jõudnud kas väga lähedale või läinud isegi mööda liginullenergiatasemest (energiamärgise A-klass). Tulemuste järgi on ridaelamu ja büroohoone liginullenergianõue muutunud kuluoptimaalseks ja korterelamu on sellest jäänud ühe ühiku kaugusele. 200 m² suuruse väikeelamu kuluoptimaalne tase jäi kõige kaugemale (7 ühikut) liginullenergia hoone tasemest. 100 m² suuruse väikeelamu puhul tuleb arvestada, et liginullenergia nõue 100 kWh/(m²·a) kehtib kõigile kuni 120 m² suurustele väikeelamutele. Oluliselt rekonstrueeritavate väikeelamute, korterelamute ja büroohoonete tulemuste järgi on kuluoptimaalne energiatõhususe tase paranenud ühe energiamärgise klassi võrra.

Uurimistöös leiti, et arvestades kehtivate uute hoonete miinimumnõuete (C-klass) suurt erinevust kuluoptimaalsest energiatõhususe tasemest (ligikaudu A-klass), on kuluoptimaalsete nõuete rakendamine põhjendatud kahes järgus. Üheaastase ettevalmistusajaga on võimalik üle minna B-klassi 31.12.2018 ja A-klassi 31.12.2019. Olulisel rekonstrueerimisel on võimalik üheaastase ettevalmistusajaga üle minna C klassi 31.12.2018.

Kuluoptimaalseks nimetatakse sellist energiatõhususe taset mille puhul elukaare kogukulud on võimalikult väikesed arvestades ehitusmaksumuse ja energia- ning hoolduskuludega.

Võttes arvesse tehnoloogist arengut ning uudseid energiasäästu võimalusi, vaadatakse energiatõhususe miinimumnõuded üle iga viie aasta järel ning vajaduse korral sätestatakse uued kuluoptimaalsed energiatõhususe miinimumtasemed.

Keskkonnameedia

Foto: Martin Falbisoner / Wikimedia Commons