EhitusUudised

Lähiaastatel toetab riik korterelamute rekonstrueerimist ligi 400 miljoni euroga

Print Friendly, PDF & Email

Valitsus kiitis 29. aprillil heaks riigi eelarvestrateegia, mis näeb ette toetada korterelamute rekonstrueerimist rohkem kui 71 miljoni euroga. Elamumajanduse toetustele oodatakse lisaraha Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul näitab möödunud aastal valminud hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia, et vajadus toetada elamute kordategemist nii kliimaeesmärkide täitmiseks kui Eesti inimeste elukvaliteedi parandamiseks on suur ning peab uuel perioodil jätkuma.

Strateegia näeb ette korterelamute, väikeelamute ja avaliku sektori hoonete energiatõhusamaks muutmisega jätkamist ja taastuvenergialahenduste kasutusele võtmise toetamist. Toetatakse hoonete energiasäästlikumaks ja seeläbi elukeskkonna paremaks muutmist, lasterikaste perede elamistingimuste parandamist ning jätkatakse KOV investeeringutoetuse väljamakseid. Vastavalt energiamajanduse arengukavale ja hoonete rekonstrueerimise pikaajalisele strateegiale on energiatarbimise vähendamine hoonetes kliima- ja energiapoliitika üks olulisemaid prioriteete. Kodude rekonstrueerimine ning kasutusest välja langenud ehitiste lammutamine muudab elukeskkonna ohutumaks, ilusamaks, mugavamaks, tervist säästvamaks, paremini ligipääsetavaks kõigile elanikkonna gruppidele ja taskukohasemaks. Eritähelepanu suunatakse piirkondadele väljaspool Harju- ja Tartumaalt. Elamute mastaapsema kaasajastamise võimaldamiseks kavandatakse elamuinvesteeringute fondi asutamist.

Riigi eelarvestrateegia kohaselt eraldatakse 2022.–2025. aastatel elamumajanduse toetuste väljamakseteks üle 71 miljoni euro. Juba otsuse saanud elamute rekonstrueerimist toetatakse 48 miljoni euroga ja kohalike omavalitsuste üürielamute rajamist ja rekonstrueerimist üle 5 miljoni euroga. Samuti toetatakse lasterikaste perede elamistingimuste parandamist 12 miljoni euroga, väikeelamute rekonstrueerimist nelja miljoni euroga ja kasutusest välja langenud ehitiste lammutamist rohkem kui kahe miljoni euroga.

Minister Aas rõhutas, et need summad pole elamumajanduse valdkonnas lõplikud. „Eeldatavasti on oodata ka Euroopa Liidu struktuurifondidest aastateks 2021–2027 korterelamute rekonstrueerimise toetusteks ja laenudeks veel 366 miljonit eurot. Arvestades, et toetustele lisandub ka omafinantseering, jõuab lähiaastatel elamute rekonstrueerimisturule üle miljardi euro,“ ütles Aas. 

Keskkonnameedia

Foto: Madis Veskimeister / Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0majandus- ja taristuminister Taavi Aas