MajandusUudised

Eestile teeb muret külmaainete ebaseaduslik kaubandus

Print Friendly, PDF & Email

Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu fluoritud kasvuhoonegaaside eeskirjade ülevaate 2015–2020 avalikule konsultatsioonile. Fluoritud gaaside (F-gaaside) ehk külmaainete, mis on peamiselt kasutusel külmutus- ja kliimaseadmetes, mõju kliimale on tuhandeid kordi suurem kui süsihappegaasil. 

Eesti jaoks on murettekitav 2018. aastal hoo sisse saanud F-gaaside põhiste külmaainete ebaseaduslik kaubandus. Kvoodisüsteemi tõttu pääses siis turule märkimisväärselt väiksem kogus F-gaase, mis kergitas nende hinda järsult nii Eestis kui mujal Euroopa Liidus. Samal ajal olid ELi välistes riikides F-gaaside hinnad kordades odavamad. Kuigi hinnad on ELi turul hakanud stabiliseeruma ega küüni enam 2018. aasta tasemeni, võib olukord taas muutuda järgmisest aastast, mil rakenduvad veelgi madalamad kvoodimäärad.

Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialisti Pärtel Niitaru sõnul tuleb F-gaaside põhiste külmaainete ebaseaduslikku kaubandust tõkestada senisest tõhusamalt. „Eesti külmasektori moodustavad 23 F-gaaside müügiga tegelevat ettevõtet ning umbes 200 hooldusettevõtet. Ebaseaduslikul kaubandusel on väga suur negatiivne mõju kogu külmasektorile ning seadmete omanikele. Kvooti omavad seaduslikud F-gaaside müüjad ei peaks konkureerima musta turu ebaproportsionaalselt madalate hindadega,“ lausus Niitaru.

Kogu 2018. aasta Eesti kasvuhoonegaaside heitkogustest moodustasid F-gaasid 1,2% ning 2,6% Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside koguemissioonidest. „Kuni 2016. aastani kasvasid F-gaaside heitkogused kiiresti, kuid seejärel hakkasid need tänu piirangutele langema. Paraku jätkab kasvu Eestiski elektrijaotlates laialt levinud väävelheksafluoriidi SF6 heitkogus, mida lisandub igal aastal seadmetesse pea tonni jagu,“ lausus Niitaru.

Uute piirangute seadmisel tuleks arvesse võtta olemasolevate seadmete eluea lõpuni käitamise lubamist, sest Eestis on kuus SF6 seadmeid omavat ettevõtet, kellele täiendavad piirangud mõju avaldaksid. Suurimateks neist on Elektrilevi ning Elering.

Praegu kehtivate F-gaaside piirangute eesmärk on vähendada F-gaaside heitkoguseid 2030. aastaks Euroopa Liidus kahe kolmandiku võrra võrreldes 2010. aasta tasemega. Oluline roll heitkoguste edasisel vähendamisel on alternatiivsete ainete kasutuselevõtul ning vajalike pädevusnõuete tagamisel selles valdkonnas.

Avaliku konsultatsiooni eesmärk on uurida avalikku arvamust kehtiva F-gaaside määruse senise toimimise ning tulevaste poliitikavalikute ja nende võimaliku mõju kohta.

Allikas: Keskkonnaministeerium

Foto: junjie xu / Pexels