InnovatsioonUudised

Paulig katsetab innovaatilist kohvipakendit

Print Friendly, PDF & Email

Paulig uurib seatud kliimaeesmärkide saavutamiseks erinevaid pakendivõimalusi. Teiste taastuvallikatest pärit materjalide seas katsetatakse ka metsatööstuse kõrvalsaadusena tekkivat männiõli. Esimene proovipartii Paulig Café New Yorgi kohvi on edukalt pakendatud ja kauplustesse toimetatud. 

Paulig on seadnud eesmärgi vähendada 2030. aastaks oma tegevusest tingitud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80% ja väärtusahelast tingitud heitkoguseid 50% võrra. Peale selle võtab firma 2030. aastaks kasutusele taaskasutatavad ja taastuvatest või taaskasutatud materjalidest valmistatud pakendid. Pauligi ambitsioonikad kliimaeesmärgid on heaks kiitnud teaduspõhiste sihtide algatus Science Based Targets.

Pauligi strateegilise pakendiarenduse juhi Kati Randelli sõnul keskendub firma praegu taaskasutusele ja otsib võimalusi taastuvate või taaskasutusse võetud pakkematerjalide kasutamiseks. Kuigi toodete süsinikujalajälg tuleneb peamiselt tootest endast ja pakendil on selles väike osa, aitavad kõik pakendiga seotud parandusmeetmed kaasa ringmajanduse edendamisele ja kliimaeesmärkide saavutamisele.

Paulig testib praegu tselluloosimassi tootmisjäägina tekkivast männiõlist valmistatud pakkematerjali UPM BioVernot. Uus lahendus asendab Mondi valmistatud lamineeritud pakendites seni kasutatud fossiilkütustel põhineva tooraine. Üle poole uues lamineeritud pakendis kasutatud toorainest põhineb männiõlil. Esimene proovipartii Paulig Café New Yorgi kohvi on edukalt pakendatud ja kauplustesse toimetatud. „Meie eesmärk on teha ulatuslikult katsetusi ja kui need on edukad, siis asendada kohvi vaakumpakendite valmistamisel kasutatavad nn esimese põlvkonna biomaterjalid metsatööstuse kõrvalsaadusena tekkival männiõlil põhineva materjaliga,“ ütles Kati Randell.

Pauligi kohvitehas Helsingis on süsinikuneutraalne

Paulig toodab Helsingis Vuosaari kohvitehases 100 miljonit pakki kohvi aastas, kokku toodetakse üle 200 erineva lõpptoote. Muutus parema suunas eeldab uuenduslikku lähenemist, katsetusi ja mahukaid investeeringuid. Alates 2018. aastast kasutab Paulig ainult tõendatult jätkusuutlikest allikatest pärit kohviubasid. Kohvitehas Helsingis Vuosaari linnaosas on esimene Pauligi sertifitseeritud süsinikuneutraalne tootmisüksus. Kohvitehase hoonest tulenevaid heiteid on alates 2014. aastast vähendatud 98% võrra ning ülejäänud süsinikuemissiooni teke kompenseeritakse CO2-heite vähendamise projektide rahastamise kaudu.

Kuidas Pauligi kohvipakendeid sortida?

Kohvipakendi peamine eesmärk on kaitsta kohvi valguse, hapniku ja niiskuse eest, et tagada kohvi värskus ja kasutuskõlblikkus. Pauligi kohvipakendid tuleb visata plastijäätmete konteinerisse, selle puudumisel segajäätmete omasse.

Kasutatud kohvipuru on ressurss

Kasutatud kohvipuru on ressurss ja selle koht on biojäätmete hulgas. Lehel kohvipuru.ee saab igaüks mõõta oma kohvitarbimise jalajälge ja sealt leiab inspiratsiooni kasutatud kohvipurule uue energia andmiseks. Jätkusuutlikkuse seisukohast on kõige olulisem soovitus valmistada just nii palju kohvi kui ära juuakse ning mitte tekitada toidujäätmeid.

Allikas ja foto: Paulig