EhitusUudised

CO2 heitkoguste tulust rahastatakse 26 uue liginullenergiahoone ehitamist

Print Friendly, PDF & Email

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) toetavad 27,5 miljoni euroga 26 uue avaliku sektori liginullenergiahoone rajamist ning kahe hoone energiatõhusaks renoveerimist. Selleks vajalik raha tuleb Eesti süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on toetusmeetmete põhieesmärk kliimamõjude vähendamine ja rahaline kokkuhoid. „Uute hoonete rajamine või seniste renoveerimine aitab ühelt poolt kaasa inimtegevuse mõju vähendamisele kliimamuutustele, teisalt vähendab avaliku sektori kulusid praeguste ebatõhusate hoonete ülalpidamiseks,“ selgitas Aab.

Taotlusi liginullenergiahoonete rajamiseks või energiatõhusaks muutmiseks said esitada keskvalitsuse asutused ja kohalikud omavalitsused. Valitsusasutustele oli ette nähtud toetusi 9,3 miljoni euro ulatuses ning omavalitsustele 18,2 miljonit eurot.

Kohalikud omavalitsused saatsid RTK-le 21 taotlust liginullenergiahoonete rajamiseks, millest otsustati rahastada 20 taotlust. Taotlusi esitati kokku 12 maakonnast, neist neli olid Harjumaalt. Toetust küsiti peamiselt lasteaedade, huvikeskuste ning spordihoonete ehitamiseks. Suurima toetuse summa (1,27 miljonit eurot) sai Võru linnavalitsus lasteaia Punamütsike liginullenergia hoone ehitamiseks. Kõige väiksema summa (197 000 eurot) Kastre vallavalitsus Roiu keskusehoone ehitamiseks.

Valitsusasutused saatsid kokku 12 taotlust, millest toetati kaheksa rahastamist. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts sai toetust viie liginullenergiahoone ehitamiseks ning Tartu Vangla kahe hoone renoveerimiseks. Suurima toetuse summa (2,63 mln eurot) sai Sisekaitseakadeemia ühiseleamute kaasajastamse ja energiatõhususe parendamise projekt. 100 000 kuni 200 000 euroga otsustati toetada Kohtla-Järve, Elva ja Kiviõli ühishoone, Kärdla riigimaja ja Türi komandohoone ehitamist.

Keskkonnameedia

Foto: Marlene Leppänen / Pexels