MajandusUudised

Taas saab taotleda elektrisõidukite ostutoetust

Print Friendly, PDF & Email

Alates reedest, 13. novembrist saab taas hakata sisestama taotlusi elektrisõidukite ostuks. Taotlusi saab sisestada E-toetuse keskkonnas. Taotluste esitamine algab 15. detsembril kell 9. Toetuse summa ühe sõiduki kohta on 5000 eurot ning elektrisõiduki hind võib olla kuni 50 000 eurot käibemaksuta. Esimesest voorust toetust saanud seda uuesti taotleda ei saa.

„Toetuse eesmärk on propageerida elektrisõidukite kasutuselevõttu, et vähendada transpordisektoris fossiilsete kütuste kasutamisest tingitud kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heidet,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhtaja Getlyn Denks. „Seetõttu ei saa esimesest voorust juba toetust saanud seda uuesti taotleda, kuna nad juba kasutavad elektrilist sõidukit.“

Kuna kõigi huviliste jaoks toetust ei jätku, saab erinevalt varasemast taotlusvoorust ühe ettevõtte kohta toetust taotleda viieteistkümne sõiduki asemel kümnele. Taotluses tuleb ka kirjeldada, milliseks tegevuseks hakatakse sõidukit kasutama – kas ettevõtte soovib elektrisõiduki osta oma põhi- või kõrvaltegevuse tarbeks.

KIKi vastutava projektikoordinaatori Aive Haaveli sõnul peaks seekord taotluste täitmine E-toetuse keskkonnas kergem olema, sest keskkonda on lihtsamaks muudetud. Selleks, et huvilistel jääks aega oma soovid ja võimalused rahulikult läbi mõelda ja taotlused ettevalmistatult sisestada, on taotluste sisestamise ja esitamise vahele jäetud aega 1 kuu. Nii on kõikidel võrdsed võimalused toetust saada. Haavel soovitab jälgida E-toetuse keskkonnas küsimärkide all abistavaid tekste ja enne esitamist kõik andmed üle kontrollida.

Elektrisõidukite ostutoetuse andmise peamised tingimused
 • Toetatakse uute täiselektriliste M1 ja N1 kategooria sõidukite ostu.
 • Taotlejateks võivad olla Eesti e-äriregistris registreeritud ettevõtjad ja Eesti isikukoodi omavad füüsilised isikud.
 • Toetuse summa sõiduki kohta on 5000 eurot. Elektrisõiduki hind võib olla kuni 50 000 eurot käibemaksuta.
 • Elektrisõidukiga tuleb nelja aasta jooksul läbida vähemalt 80 000 kilomeetrit ning sellest vähemalt 80% Eestis. Ostutoetust saanud sõiduki omanik on kohustatud nelja aasta jooksul andma KIKile infot läbitud kilomeetrite kohta. Selleks paigaldatakse kas toetuse saaja nõusolekul sõidukile meerik või edastab isik kord aastas KIKile läbitud kilomeetrite summa.
 • Elektrisõiduki esimese 80 000 kilomeetri läbimiseks kulutatud energiakulu ulatuses tuleb tarbida taastuvenergiat.
 • Maksimaalselt toetatakse 10 sõiduki ostmist ühe ettevõtjast taotleja kohta ning ühe sõiduki ostmist eraisikust taotleja kohta. Eraisikutele makstavast toetusest peab KIK tulumaksuseaduse kohaselt kinni tulumaksu.
 • Toetust ei saa ettevõtja, kelle omanike ringi kuulub ükskõik kui kaudselt selline ettevõtja või füüsiline isik, kes on juba toetust saanud või kelle ettevõte on juba toetust saanud. Kasusaajaks loetakse ka isik, kes võtab teise isiku poolt toetusest soetatud auto enda kasutusse, näiteks oma kaubamärgi alla. Seega, kui toetuse saaja annab toetusest soetatud auto teisele isikule kasutada, peab ta veenduma, et tegemist ei ole antud meetmest toetust saanud isikuga.
 • Elektrisõiduk tuleb kindlustada kaskokindlustusega kuni läbisõidunõude täitmiseni.
 • Toetuse saamiseks tuleb elektrisõiduk soetada Maanteeameti või Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) kontrollitud automüüjalt. Kui toetuse saaja ei soovi autot soetada nendes nimekirjades olevalt automüüjalt on lubatud auto soetada ka Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt. Sel juhul tuleb toetuse saajal esitada KIKile dokumendid, mis kinnitavad automüüja vastavust kehtestatud nõuetele.
 • Enam ei pea taotlusega koos esitama sõiduki tüübikinnitustunnistust ja liisingupakkumist. 
 • Taotluse juurde tuleb esitada auto müügipakkumus. Oluline on silmas pidada, et autot ei võetaks Maanteeameti registris arvele enne taotluse rahuldamise otsuse saamist.
Taotluste esitamine

Elektrisõidukite ostutoetuse taotlusi saab E-toetuse keskkonnas sisestama hakata alates 13. novembrist kell 9. Taotluste esitamine algab 15. detsembril kell 9 ning kestab kuni eelarve täitumiseni. Vooru eelarve on 400 000 eurot, millest läheb maha meerikutele minev summa ja 5% KIKi halduskulusid antud taotlusvooru läbiviimiseks. Vooru eelarvele lisanduvad esimesest voorust katkestatud projektide arvelt laekunud vahendid. Taotluseid menetletakse pärast 15. detsembrit nende esitamise järjekorras ning see võtab aega maksimaalselt 70 päeva. Täpsema info taotlusvooru tingimuste kohta leiab koos korduma kippuvate küsimustega KIKi kodulehelt.

2019. aasta detsembris välja kuulutatud esimeses taotlusvoorus rahastas KIK 55 taotlust kokku 232 elektriauto soetamiseks. Kolme elektriauto ostmisest on tänaseks loobutud. 4 novembri seisuga on KIKile toetuse väljamaksmiseks esitatud 79 sõiduki dokumendid. Toetuse abil liikleb Eestis juba 18 Hyundai Konat, 16 Nissan Leafi, 14 Renault ZOEt, 12 Volkswagen E-UPi ja 1 E-Golf, 10 Škoda CITIGOd, 4 Tesla Model 3, 1 Audi E-Tron, Mini Cooper, Peugeot 208 GT-Line Electric ja Kia e-Niro.

Toetust antakse Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest ning toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Allikas: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Foto: Rathaphon Nanthapreecha from Pexels