MajandusVesi

Veeteenuse hind Eestis 2016. aastal

Print Friendly, PDF & Email

Eesti Vee-ettevõtete Liidu kodulehel avaldatud vee-ettevõtete (47 ettevõtet) keskmine veeteenuse hind elanikele oli 31.12.2016 seisuga 3,09 EUR/m³. Teenus oli kõige kallim Vihulas (Vihula valla Veevärk OÜ) ja Tõrvas (Tõrva Veejõud OÜ) 6,41 ja 4,34 EUR/m³ (keskmisest umbes 2 kuni 1,5 korda kallim). Teenuse hind oli kõige madalam Tallinnas Mähel (Esmar Vesi OÜ) ja Sillamäel (Sillamäe Veevärk AS) 1,59 ja 1,72 EUR/m³ (keskmisest 1,9 kuni 1,8 korda väiksem). Tallinnas (Tallinna Vesi AS põhipiirkonnas) tuli elanikel maksta veeteenuse eest 2,08 EUR/m³ ja Tartus (Tartu Veevärk AS) 2,04 EUR/m³.

2015. aastal tuli veeteenuse eest maksta keskmiselt 3,03 EUR/m³ (keskmine hinnatõus 0,6 senti, ehk ca 2 %).  Tarbijahinnahindeks kasvas aastaga 0,1 %. Aasta jooksul tõusis hind kõige rohkem AS Viimsi Vesi teeninduspiirkonnas (73 %, 2,22 EUR/m³-lt 3,84 EUR/m³-ni).

Statistikaameti andmetel oli olmevee keskmine tarbimine ühe inimese kohta kuus 2015. aastal 2,6 m³, 2016. a kohta ei ole andmeid veel avaldatud, tõenäoliselt jääb see samasse suurusjärku. Leikonnaliikme netosissetulek oli 2015. aastal Statistikaameti andmetel 597,8 eurot, 2016. a kohta andmed puuduvad.  Veeteenuse eest makstava tasu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust ei tohi Eestis olla kõrgem kui 4%. 2015. aastal oli see näitaja Eestis keskmiselt 1,3 % ja Vihulas, kus veeteenuse hind oli kõige kõrgem,  3,1 % (leibkonnaliikme netosissetulek Lääne-Virumaal oli 537,2 eurot),

Keskkonnatehnika

Foto: Wikimedia Commons

Vt ka Veeteenuse hind 2017. aastal