EhitusEnergiaInnovatsioon

Elektrit tootvad klaasist seinaplokid

Print Friendly, PDF & Email

Exeteri  ülikooli teadlased on välja töötanud uudsed hoonete fassaadidele sobivad elektrit tootvad klaasist seinaplokid Solar Squared.

Klaasplokkidest Solar Squared  ehitatud hoonete fassaadid toodavad elektrit, lasevad samal ajal majja rohkem päevavalgust ning  muudavad  hoonete soojusisolatsiooni paremaks.

Solar Squared koosneb mitmest päikesevalgust koondavast fotoelemendist. Päikeseelemendid pannakse klaasplokkidesse, kui plokke tehases toodetakse. Päikeseelemendid koguvad suure hulga hajutatud valguse komponente isegi siis, kui nad paiknevad vertikaalselt, mistõttu plokid sobivad hästi kasutamiseks linnapiirkondades.

Praegu otsitakse Solar Squared klaasplokkide katsetamiseks sobivaid kohti ning lisainvesteeringuid tootmise käivitamiseks.

Rohkem teavet leiab Exteri Ülikooli (University of Exeter’s College of Engineering, Mathematics and Physical Science) kodulehelt.

Keskkonnatehnika

Foto: Exeteri Ülikool