MajandusUudised

Valitsus kärpis ressursitõhususe meedet ligi 40 miljoni euro võrra

Print Friendly, PDF & Email

Valitsuse septembri lõpus vastu võetud otsuse kohaselt kadus mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtetel võimalus taotleda riigilt ressursitõhususe toetust. Kaubanduskoda koos 11 ettevõtjate esindusorganisatsiooniga tegi riigile ettepaneku jätkata investeerimistoetuste maksmist varem kavandatud mahus. 

Eesti ressursitootlikkuse tõstmiseks on riik välja töötanud ettevõtete ressursitõhususe meetme, mille kogumaht oli algselt ca 220 miljonit eurot, millest ca 110 miljonit eurot on Euroopa Liidu vahendid. Meetme alla kuuluvad neli tegevust: teadlikkuse tõstmine, spetsialistide koolitamine, auditite ehk ressursikasutuse analüüside tegemine ja investeerimine.

2019. aasta oktoobris pidi avanema kolmas investeeringute toetusvoor, kuid mõni päev enne vooru avamist tegi valitsus otsuse suunata ressursitõhususe meetmest ligi 39 miljonit muudesse valdkondadesse. Selle tulemusena ei avatud oktoobris kolmandat investeeringute vooru. Peagi suletakse ka ressursiauditite toetusvoor.

Valitsuse otsus rikub tööstusettevõtete põhjendatud ootusi, sest ettevõtted on teinud ettevalmistusi toetuse saamiseks. Peale selle on valitsuse otsus vastuolus Eesti ja Euroopa keskkonnaalaste strateegiliste eesmärkidega, tehtud ilma piisava mõjuanalüüsita ning huvigruppe kaasamata.

Ligi 39 miljoni euro ära võtmisega ressursitõhususe meetmest võib jääda saavutamata 124 miljoni euro suurune ressursisääst ning tegemata võivad jääda otsesed investeeringud ressursitõhususe parandamiseks vähemalt 111 miljoni euro ulatuses.

Kaubanduskoda koos 11 ettevõtjate esindusorganisatsiooniga tegi riigile ettepaneku jätkata ressursitõhususe meetmega varem kavandatud mahus ehk lisada meetmesse tagasi ligi 39 miljonit eurot ning avada esimesel võimalusel investeeringu taotluste voor.

Ettepanekuga on liitunud: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit, Eesti Masinatööstuse Liit, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit, Eesti Elektroonikatööstuse Liit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Plastitööstuse Liit, Eesti Elektritööstuse Liit.

KIK on toetanud ressursitõhusaid investeeringuid alates 2017. aastast. Siiani said toetust taotleda viie sektori tööstusettevõtted – puidu-, toiduaine-, mäe-, paberi- ja tselluloositööstus ning mineraalseid materjale töötlevad ettevõtted. Toetust on saanud näiteks Tootsi Turvas, Kiviluks, Palmako, Klaasimeister, Purutuli, Tarmeko Spoon, Reideni Plaat, Kiilung, Nuia PMT ja Tartu Mill.

Allikas: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Foto: Pexels