Majandus

Ressursiauditite toetust suurendati miljoni euroni

Print Friendly, PDF & Email

Energia- ja ressursiauditite toetust suurendati märtsis miljoni euroni.  Keskkonnaminister Siim Kiisleri otsusega suurendati tööstusettevõtetele mõeldud energia- ja ressursiauditite toetuste esimest taotlusvooru 700 000 euro võrra. Varasemalt oli taotlusvooru eelarve 300 000 eurot.

„Kui küsida, milleks see analüüs vajalik on, siis vastuseks on, et varsti enam ilma selleta ei saa. Esiteks saab ettevõte tervikpildi sellest, palju ressursse neil tootmiseks läheb ning seniste auditite põhjal on liigse ressursikulu tekkekohad pigem üllatusena tulnud,“ ütles keskkonnaminister Kiisler ning lisas, et audit toobki välja kohad, kus senise ressursikuluga saab toota ja seega ka teenida rohkem. „Teiseks aitab see ettevõtetel ka toetusraha saada, kuna finantseerijad nõuavad üha detailsemaid ülevaateid ressursikasutusest. Kõik see tõstab ettevõtte konkurentsivõimet, sest kliendid on järjest keskkonnateadlikumad ning kuna häid tooteid ja tegijaid on turul palju, hakkab see valikul rolli mängima.“

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse juhatuse esimees ja  ressursitõhususe analüüside juhtaudiitori Aivar Uutari sõnul on tööstuse ressursitõhususe toetamine läbi planeeritud tegevuste samm õiges suunas. „Tihenevas konkurentsiolukorras ja tööjõukulude paratamatu kasvu valguses on viimane aeg võtta ette konkreetsed sammud ressursside efektiivsemaks kasutamiseks. Ressursiauditega kaasavad ettevõtted välist vaadet, värskeid mõtteid ja süsteemset lähenemist. Professionaalide poolt koostatud ressursiaudit on oluline eeltingimus investeerimistoetuse taotlemiseks.“

Praegu veel saavad ressursiauditite toetust küsida viie sektori ettevõtted (mäetööstus, puidutööstus, toiduainetööstus, paberi- ja tselluloositööstus ning mineraalseid materjale töötlev tööstus), kuid juba selle aasta kevadest laiendatakse toetuse saajate ringi kõigi töötleva tööstuse sektoriteni. Auditile saavad toetust küsida kõik mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted. Igal tööstussektori ettevõttel on võimalik saada kuni 7500 eurot (või 50% kulust) toetust ressursikasutuse analüüsi tegemiseks. Esimene ehk praegune voor on jooksev ning lõppeb siis, kui eelarve täitub.  Hetkeseisuga on ressursiauditi toetust saanud 44 ettevõtet kogusummas 242 295 eurot. Auditeid toetatakse kokku 2,25 miljoni euroga. Eesmärk on 2020. aasta lõpuks toetada 300 auditit.

Ressursiauditeid viivad läbi spetsiaalselt selleks koolitatud audiitorid. Esimene koolitus tehti 2017. aasta kevadel, mille lõpus said tunnistuse 24 spetsialisti. Teine koolitus hetkel veel kestab. Koolitatud audiitorite ja lõpetatud auditite juhtaudiitorite nimekirja leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Ressursitõhusate investeeringute toetused avati 2017. aasta alguses viiele tööstusettevõtte sektorile selleks, et nood saaksid teha olulisi muudatusi oma tootmises. Ennekõike tähendab see terviklike ressursisäästu lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, aga ka uute seadmete soetamist või vanade välja vahetamist, kui need aitavad ettevõttel ressursse säästa. Toetatakse ka lahendusi, mis võimaldavad tootmisprotsesse efektiivsemalt juhtida või võtta uuesti kasutusele tootmisjääke.

Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium. Meetme tegevusi rahastatakse läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist kokku 110 miljoni euroga. Suurim osa eelarvest, ligi 108 miljonit eurot, on ette nähtud investeeringute tegemiseks ettevõtetele.

Allikas: Keskkonnaministeerium

Foto: Wikimedia Commons