JäätmedUudised

Šotimaa keelas plastist vatitikkude kasutamise

Print Friendly, PDF & Email

Kui Euroopa Liidus on plastist vatitikkude kasutamine keelatud alates 2021. aastast, siis Šotimaal ei tohi neid juba praegu enam kasutada. Inglismaal on plastist vatitikud keelatud alates 2020. aasta aprillist.

Ühekordsete plastist vatitikkude kasutamise keelamise ettepanek tehti Šotimaal 2018. aasta jaanuaris, vatitikud on keelatud alates selle aasta oktoobrist.

National Geograpicu hinnangul jääb ca 90% kogu maailmas tekkivatest plastijäätmetest ümber töötamata. Ühekordselt kasutatavad plasttooted jõuavad loodusesse või prügilatesse, kus nende lagunemiseks kulub 500 aastat.

Umbes 10% kasutatud vatitikkudest visatakse WC-pottidesse, kust need kanalisatsiooni kaudu veekogudesse ja ookeanidesse jõuavad. Vatitikkude plastosa valmistatakse kergest polüpropüleenist. Tikud on väikesed ning lähevad enamasti läbi reoveepuhastite võrede, mis nii väikeseid esemeid kinni ei pea. Nii jõuavad vatitikud veekogudesse ja jäävad veepinnale või veepinna lähedale hõljuma. Kuna tikud on tehtud plastist, siis need ei lagune vaid murenevad aja jooksul tükkideks, neist eraldub veekogudesse toksilisi aineid ning nad ohustavad loomi ja linde, kes plastitükke söövad.

Suuremad vatitikkude tootjad on loobunud vatitikkudes plasti kasutamisest ja asendanud selle kas paberi või biolaguneva materjali, näiteks bambusega. Johnson & Johnson oli suurtootjatest esimene, kes 2017. aastal plasti kasutamisest vatitikkudes loobus.

Suurbritannias kasutavad inimesed aastas 1,8 miljardit vatitikku. Vatitikkude keelustamisega loodetakse vähendada ookeanide plastireostust ja mererandade risustamist prügiga. Ainult vatitikkude keelustamisest plastireostuse ärahoidmiseks loomulikult ei piisa. Lõpetada tuleks ka muude ühekordselt kasutatavate plastesemete tarvitamine. Kuid millestki peab alustama ja vatitikkude keelustamisega on Šotimaa esialgu teistele Euroopa riikidele eeskujuks.

Vatitikud reostavad merd kõikjal maailmas. Neid on leitud ookeanidest nii tiheasustusalade lähedalt kui kaugetest inimasustuseta paikadest. 2019. aastal võeti Euroopa Liidus vastu ühekordsete plastoodete direktiiv, millega viiakse ellu Euroopa plastistrateegiat ja püütakse lahendada plastprügi probleeme õiguslike meetmete kaudu.

Direktiivis seatakse plastile turupiiranguid, lisanduvad nõuded tootedisainile ja märgistusele. Tuleb võtta meetmed ühekordsete plastesemete tarbimise vähendamiseks ja inimeste teadlikkuse suurendamiseks. Näiteks tuleb pakkuda müügikohtades ühekordsetele plastnõudele alternatiivseid tooteid ning lõpetada plasttoodete tasuta jagamine.

Keskkonnatehnika

Foto: Rakesh Naidu Pexels