JäätmedUudised

Ühtne jäätmete liigiti kogumise märgistus levib üle Eesti

Print Friendly, PDF & Email

SA Things eestvedamisel analüüsiti Taani jäätmete liigiti kogumise märgistusi ehk piktogramme ning uuriti, milliseid neist saaks Eestis kasutusele võtta. Analüüsi tulemusel valmis piktogrammide kasutamist tutvustav veebileht. Tänaseks on esimesed omavalitsused andnud teada oma valmisolekust uusi märgistusi kasutama hakata.

SA Things tegevjuhi Kristiina Kerge sõnul on selles projektis väga oluline kohalike omavalitsuste huvi ja valmisolek uusi piktogramme kasutusele võtta ning on rõõm tõdeda, et huvi on olnud suur. Esimeste seas valmistuvad uusi märgistusi kasutama näiteks Narva linn, Saaremaa vald, Saku vald, Tallinna Jäätmekeskus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu. „Ühiselt saame pakkuda Eesti elanikele selgeid ja mõistetavaid juhiseid jäätmete liigiti kogumiseks. Ühtsed piktogrammid teevad liigiti kogumise kohta info edastamise selgemaks ja võimaldavad kavandada erinevate infomaterjalide ja -kandjate arendamist mitme riigi üleselt,“ lisas Kerge.

SA Things, Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) Eesti esinduse ja Keskkonnaministeeriumi koostööprojektis uuritakse võimalusi, kas ja kuidas võtta Eestis kasutusele Taani jäätmete liigiti kogumise piktogramme ehk märgistusi. Sarnane pildikeele ühtlustamise projekt on praegu toimumas ka Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus. Taanis kasutab juba praegu ühtseid piktogramme 93 omavalitsust 98-st. Projekti raames on järgnevate etappide kavandamiseks plaanis Põhja- ja Baltimaade projektipartnerite ja tootjate ühine arutelu uute piktogrammide pakenditele lisamiseks.

Eesti, Läti ja Leedu ühisprojekt käivitus 2021. aasta veebruaris. Projekt kestab ühe aasta ning Eestis on selle juhtpartner SA Things, mille tegijad on tuntud ka Kuhuviia.ee keskkonna loojatena. Projekti peafinantseerija on Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Jäätmete liigiti kogumise märgistuse projekt võimaldab levitada Taani piktogrammide süsteemi parimaid kogemusi Põhja- ja Baltimaade regioonis laiemalt ning soodustab heade jäätmekäitlustavade kasutuselevõttu. Projekt on otseselt seotud Põhjamaade Ministrite Nõukogu tegevusplaanis Vision 2030 seatud eesmärgiga soodustada ring- ja biomajandust, kestlikku ja konkurentsivõimelist tootmist, kestlikke toidusüsteeme ning ressursitõhusaid ja mittemürgiseid tootmistsükleid.

Liigiti kogumise piltsüsteemi piktogrammide esimesed kujundused valmisid mais 2021. Piktogrammide valik täieneb juulis 2021.

Keskkonnameedia