JäätmedUudised

Eesti uurib Taani jäätmete liigiti kogumise märgistust

Print Friendly, PDF & Email

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse, SA Things ja Keskkonnaministeeriumi koostööprojektis uuritakse võimalusi, kas ja kuidas võtta Eestis kasutusele Taani jäätmete liigiti kogumise piktogramme ehk märgistusi.

Aastal 2019 loodi Keskkonnaministeeriumi, tootjavastutusorganisatsioonide, kohalike omavalitsuste ja jäätmekäitlejate koostöös sildid pakendijäätmetele, köögi- ja sööklajäätmetele, vanapaberile ja segaolmejäätmetele. „Selle projekti tulemusel loodud piktogrammid on juba üle Eesti aktiivselt kasutusele võetud,” kinnitas keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Näiteks on piktogrammid liigiti kogumise juhendites ja konteinerite märgistamisel kasutusele võtnud Eesti Pakendiringlus OÜ, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ja Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ. Samuti kasutavad neid kohalikud omavalitsused, Ragn Sells AS, mitmed ülikoolid, kaubandusketid ja ürituste korraldajad.

SA Things tegevjuhi Kristiina Kerge sõnul saab nüüd teha järgmise sammu ühtse pildikeele loomiseks jäätmete liigiti kogumisel. See on näiteks abiks ohtlike ja elektroonikajäätmete sortimisel. Aluseks on Taanis loodud ja Rootsis täiendatud piktogrammid. Eestis võetakse esmalt kasutusele need, mis sobivad meie jäätmete liigiti kogumise süsteemiga. Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse nõuniku Madis Tilga sõnul soovitakse analüüsida, kui suur roll on piktogrammidel jäätmete sortimise täiustamisel.

Äsja valminud analüüs soovitab jätta muutmata Eestis kasutusel olevad pakendite, biojäätmete, vanapaberi ja segaolmejäätmete märgistused. Edasi tuleks liikuda Taani ja Rootsi süsteemi ohtlikele ja elektroonikajäätmetele mõeldud märkidega, luues piktogrammidele Eestile sobiva disaini, mida saaks kasutada poodides (sisetingimustes) ja jäätmejaamades (välitingimustes) liigiti kogumiseks.

Baltimaades aasta kestev ühisprojekt käivitus 2021. aasta veebruaris. Eestis on selle juhtpartner SA Things, mille tegijad on tuntud ka Kuhuviia.ee keskkonna loojatena. Projekti põhirahastaja on Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Jätkuprojekt võimaldab levitada Taani piktogrammide süsteemi parimaid kogemusi Põhja- ja Baltimaade regioonis laiemalt ning soodustab heade jäätmekäitlustavade kasutuselevõttu. Projekt on otseselt seotud Põhjamaade Ministrite Nõukogu tegevusplaanis Vision 2030 seatud eesmärgiga soodustada ring- ja biomajandust, kestlikku ja konkurentsivõimelist tootmist, kestlikke toidusüsteeme ning ressursitõhusaid ja mittemürgiseid tootmistsükleid.

Aprillis on kavas arutelud tootjavastutusorganisatsioonide, jäätmejaamade ja kohalike omavalitsuse esindajatega. Eesmärk on panna paika jäätmete liigid, mille tähistamiseks saaks kasutada Taani ja Rootsi märgistust.

Allikas ja foto: Keskkonnaministeerium