EnergiaUudised

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme asendamiseks või kaugküttevõrguga ühendamiseks

Print Friendly, PDF & Email

Alates 1. augustist saavad korteriühistud küsida toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.

Toetust saab taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) kuni 30. septembrini. Pärast seda kuupäeva lähevad kõik taotlused korraga hindamisele. Aasta lõpus antakse teada, kelle taotlused rahuldatakse.

KIKi toetuste ja teenuste osakonna juhi Antti Toominga sõnul soovitakse rõhutada, et toetuse eesmärk on vähendada energeetika negatiivset keskkonnamõju ja panustada majanduslikule kokkuhoiule. Seetõttu on taotlustes oluline välja tuua projekti panus välisõhu kvaliteedi parandamisse.

Toetust on võimalik taotleda:

  • biomassil töötava (nt halupuit, pelletid, hakkpuit) kütteseadme väljavahetamiseks biomassil töötava kütteseadmega,
  • biomassil töötava kütteseadme väljavahetamiseks mõne teise taastuvkütuse lahendusega,
  • fossiilset kütust (nt kivisüsi, nafta, põlevkivi) kasutava küttesüsteemi (välja arvatud maagaas) asendamiseks taastuvkütuse lahendusega,
  • biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga. Seejuures peab olema tegemist uue kaugküttega liitumisega. 

Viimase variandi korral võib projekti maksumusse lülitada hoonesisesed küttesüsteemiga seotud tööd. Kolme esimese variandi puhul ei ole see võimalik.

Toetuse taotlemiseks peab olema ehitusprojekt. Ehitusprojekt peab täiendavalt sisaldama alternatiivide võrdlust, mis on läbi viidud enne tehnoloogilise lahenduse valikut. Alternatiivide analüüsi põhjal peab selguma tehniliselt, majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt selgelt parim variant.

Kui toetust taotletakse küttesüsteemi asendamiseks kaugküttesüsteemiga ei ole alternatiivide analüüs vajalik. Kaugküttevõrguga liitumine on üks parimaid võimalikke lahendusi keskkonnakaitselistest aspektidest vaadelduna ja ühtlasi panustab see kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusse.

Kes saavad taotleda toetust küttesüsteemi väljavahetamiseks või maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga?

Toetust saavad taotleda kõik need korteriühistud, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010. Eeldatakse, et enne 2010. aastat rajatud hooned ei pruugi olla ehitatud kõige energiasäästlikumalt ning et nende kütteseadmed võivad vajada väljavahetamist.

Toetuse taotleja omaosalus peab olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest. Kogu taotlusvooru eelarve on 500 000 eurot.

Kuidas toetust taotleda?

Taotluse koostamiseks on aega kaks kuud. Taotlus tuleb esitada enne 1. oktoobrit 2019 ja seda tuleb teha andmesüsteemi KIKAS kaudu. Rohkem infot teema kohta leiab KIKi kodulehelt või võib küsida projektikoordinaator Piret Sepalt (piret.sepp@kik.ee, 6 274 321).

Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Allikas: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Foto: Ingvar Pärnamäe / Wikimedia Commons