MaterjalidUudised

Imavere puidu väärindamise katsetehasest saadi esimesed tonnid ligniini ja puidusuhkruid

Print Friendly, PDF & Email

Imavere puidu väärindamise katsetehases toodeti uudse tehnoloogia abil esimesed tonnid kõrge puhtusastmega ligniini ja puidusuhkrute tootenäidiseid. Edasi katsetatakse nende kasutamist uutes väärtusahelates.

Puidu väärindamise projekti Sweetwoods juhtpartner Graanul Biotech teatas veebruari keskel, et projekti esimese etapi ehitustööd lõpetati 2020. aastal. Alanud on teise etapi ehitustööd, mille käigus rajatakse võimalused hüdrolüüsiks, separeerimisprotsessideks ja ligniini kuivatamiseks. Graanul Biotechi hinnangul jõutakse katsetehases ligniini ja puidusuhkrute tootmiseni 2022. aasta viimases kvartalis.

Imavere puidu väärindamise katsetehases kasutatakse kvaliteetse ligniini ja puidusuhkrute tootmiseks uudset tehnoloogiat, mille abil muudetakse 90% lehtpuidu biomassist ligniiniks ja suhkruteks, mida saab kasutada toormena biomaterjalide ja biokemikaalide tootmisel.

Sweetwoodsi konsortsiumi, mida juhib Graanul Biotech, kuuluvad partnereid: Global Bioenergies, Tecnaro, Armacell, Recticel, MetGen, 2B Srl ja Spinverse. Projekti üks eesmärke on luua turg ligniini- ja suhkrupõhiste kemikaalide jaoks.

Termoplastseid komposiitmaterjale ja segusid arendav ning tootev konsortsiumipartner Tecnaro saab projekti raames toodetud kõrge puhtusastmega ligniini kasutada biokomposiidi tootmisel tavapärase ligniini asendajana. See võimaldab tõsta toote kvaliteeti ja kõrvaldada tootelt lõhn.

Konsortsiumi teine liige Recticel katsetab koostöös Sweetwoodsi partneritega praegu laboratoorselt, milliseid (depolümeriseeritud) ligniini tüüpe saab kõige paremini kasutada isolatsiooniplaatide jäigas vahtmaterjalis. Kõige sobivad tüübid valitakse välja ja neid hakatakse edasi tööstuslikult katsetama.

Kolmas konsortsiumi partner Global Bioenergies on edukalt suurendanud puidujääkidest saadud suhkrutel põhineva bio-isobuteeni tootmist. Ettevõte investeerib ka taastuvatel toorainetel põhinevatesse kosmeetikatoodesse ning on registreerinud suhkrutest toodetud isobuteenil põhineva kosmeetikas kasutamiseks mõeldud põhikoostisaine.

Sweetwoodsi projekti oluline osa on hinnata puidu väärindamise tehase, lähteainete ja väljatöötatud toodete keskkonna- ja sotsiaal-majanduslikku mõju. Konsortsiumi liige 2B on tegelenud kogu puidu fraktsioneerimise protsessi olelusringi hindamisega, eesmärgiga arvutada välja protsessi väljundite ehk suhkrukontsentraatide ja ligniini keskkonnamõju. Olelusringi hindamise tulemusi võrreldakse teiste biorafineerimisprotsesside ja -toodetega, et saada arvuline hinnang Sweetwoods fraktsioneerimise tehnoloogia keskkonnamõju kohta.

Projekti finantseeritakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Horisont 2020“.

Allikas: Graanul Invest

Foto: Markus Spiske Pexels

Vt ka Graanul Biotech osaleb VEHICLE projektis