MajandusUudised

Valitsus jätkab korterelamute rekonstrueerimise kriisitoetuse jagamist

Print Friendly, PDF & Email

Valitsus otsustas jätkata Covid-19 kriisi tõttu välja töötatud erakorralise korterelamute rekonstrueerimistoetuse jagamist.

Möödunud kevadel eraldas valitsus erakorraliselt 71 miljonit eurot korterelamute rekonstrueerimiseks, et leevendada kriisi ehitussektoris. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tegi valitsusele ettepaneku jätkata kriisitoetuse jagamist ka sel aastal.

„Möödunud aasta oli korterelamute renoveerimise rindel erakordne, sest saime esmakordselt suunata nii palju raha selle toetamiseks – lisaks kriisirahale ka 28,5 miljonit eurot Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist, seega kokku ligi 100 miljonit eurot,“ sõnas minister Taavi Aas. „Hea meel oli näha, et väga paljud korteriühistud haarasid kohe tekkinud võimalusest ja küsisid aktiivselt abi oma elamute renoveerimiseks – kokku sai kahest voorust abi umbes 300 ühistut. Siiski oli näha, et tegu oli ka mõnevõrra ootamatu võimalusega, mistõttu jäi aasta lõpuks kriisitoetusest kasutamata veidi üle 15 miljoni euro.“

Valitsus kiitis heaks majandus- ja taristuministri ettepaneku jätkata KredExis ka sel aastal toetuse jagamist, kuni selle tarbeks ette nähtud summa kasutatud saab.

Covid-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimistoetuse tingimused jäävad samaks, nagu need olid möödunud suvel avatud taotlusvoorus. Abi saavad kuni 2000. aastani kasutusse võetud elamute korteriühistud. Seejuures ei pea ühistul taotlemiseks valmis olema rekonstrueerimise põhiprojekt, vaid piisab ka eelprojekti esitamisest. Suuremahulise rekonstrueerimise korral on toetuse maksimaalne osakaal vastavalt taotleja piirkonnale 30–50 protsenti rekonstrueerimistööde abikõlblikest kuludest. Väga madala kinnisvara tehinguväärtusega piirkonnas saab nüüd toetust küsida ka hoone osaliseks rekonstrueerimiseks. Abikõlblikud kulud kaetakse sel juhul 30 protsendi ulatuses.

Selle kõrval jätkub ka toetusega seotud korterelamute rekonstrueerimislaenu jagamine. Laen on mõeldud turutõrke leevendamiseks krediidivõimelistele korteriühistutele, kellele pank keeldub laenu andmast või pakub seda turutingimustega võrreldes oluliselt ebasoodsamalt.

Eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimistoetuse ja -laenu taotluste vastuvõtmise alustamisest teavitab KredEx eraldi.

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0