MajandusUudised

Euroopa Parlament soovib peatada tarbimisest tingitud metsade hävitamise

Print Friendly, PDF & Email

Euroopa Parlament soovib, et Euroopa Komisjon töötaks välja selged reeglid, mis tagaksid, et Euroopa Liidus ei jõuaks turule metsi ja ökosüsteeme ohustavad kaubad. Metsade hävitamise peatamine on võti bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks, tõhusamaks süsinikdioksiidi neeldumiseks ja kohalike kogukondade jätkusuutlikkuse toetamiseks.

Alates 1990. aastast on maailmas hävinenud 1,3 miljonit km² metsi. Hinnanguliselt põhjustab Euroopa Liidu tarbimine 10% üleilmsest metsade raadamisest. Metsade hävitamise peamisteks põhjusteks on palmiõli, liha, soja, kakao, eukalüpti, maisi, puidu, naha ja loodusliku kummi tootmine.

Euroopa Liidus ei kehti praegu seadusloomet, mis keelaks müüa Euroopa Liidus tooteid, mis põhjustavad metsade hävitamist kolmandates riikides. Sageli ei tea Euroopa tarbijad, kas nende ostud põhjustavad metsade raadamist, sealhulgas ka asendamatute troopiliste metsade hävitamist, mis on ülitähtsad kliimamuutuste vastases võitluses ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel.

Euroopa Parlament andis neljapäeval 377 poolthääle ja 75 vastuhäälega rohelise tule seadusandliku algatuse ettepanekule, mis kutsub Euroopa Komisjoni üles esitama õigusraamistikku ELi tarbimisest tingitud üleilmse metsade hävitamise peatamiseks. Hääletamisel jäi erapooletuks 243 parlamendiliiget.

Kohustuslikud meetmed metsade raadamise peatamiseks

Euroopa parlament leiab, et vabatahtlikud ettevõtmised, rikkujate tuvastamine ja märgistused toodetel pole suutnud globaalset metsade hävitamist peatada. Raporti kohaselt peaksid kõik Euroopa Liidu turul tegutsevad kaupmehed kindlustama, et toodete päritolu on jälgitav ning nende valmistamisel on järgitud keskkonnanõudeid. Kui ettevõtted ei pea kinni reeglitest ja paiskavad ELi turule kaupa, mille valmistamine on ohustanud metsi ja ökosüsteeme, peavad järgnema karistused.

Teadusuuringud kinnitavad, et metsade raadamisega seotud toodete keelamine ELi turul ei avalda märkimisväärset mõju kauba kogustele ega hindadele. Pigem aitab see luua võrdsed võimalused ELi ja kolmandate riikide ettevõtetele.

Parlamendiliikmed leiavad, et ELi õigusraamistik peaks peale metsade hõlmama ka suure süsinikuvaruga ja elurikkaid ökosüsteeme, näiteks mere- ja rannikupiirkondi, märgalasid, turbarabasid ja savanne. Komisjon peaks esitama ka metsade raadamise ja metsade seisundi halvenemise täpsed määratlused.

Liikmed rõhutasid ka seda, et ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika peaksid sisaldama siduvaid jätkusuutliku arengu peatükke.

Keskkonnameedia

Foto: Anugrah Lohiya / Pexels