Energia

Pärnu liinibussid kasutavad Eestis toodetud rohegaasi

Print Friendly, PDF & Email

Alates 1. maist kasutavad Pärnu linnaliinide bussid kütusena Eestis toodetud biometaani ehk rohegaasi. Rohegaasi  toodetakse biogaasist. Biogaas on käärimisprotsesside tulemusena eralduv gaas, mis on meie elukeskkonna tavapärane osa, koosnedes peamiselt metaanist ja süsihappegaasist.

Alates 1. juulist 2017. a on Pärnus bussiliikluses kasutusel uued keskkonnasõbralikud bussid. Nesit bussidest 23 vastavad kõrgeimale võimalikule emissioonistandardile euro 6 ning ülejäänud 5 bussi standardile euro 5. Koostöös vedajaga AS SEBE, toodi liinidele 18 surumaagaasi (CNG) kasutavat autobussi.

CO2-heite vähendamiseks soovis Pärnu linn viia 18 bussi üle biometaanile. Projekti elluviimiseks taotles Pärnumaa Ühistranspordikeskus raha Keskkonnauuringute Keskusest. KIK toetas projekti 673 884 euroga Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Rohegaasil sõitvate busside plaanitav aastane kilometraaž on 1 724 800 km. Biometaanil sõitvad bussid aitavad aastas kokku hoida ligi 9 700 tonni fossiilset süsinikdioksiidi (CO2).

Eesti on seadnud eesmärgi tõsta taastuvenergia kasutamine transpordisektoris 10%-ni aastaks 2020. Biometaan on keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning selle kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut.

Biometaani kasutamine ühistranspordis on reaalne samm, et saavutada 2020 taastuvenergia transpordieesmärk ning selleks on väljatöötatud spetsiaalne toetusprogramm. „On väga hea meel, et pärnakad rohegaasi võimalust esimestena kasutavad ning veel rohkem teeb rõõmu, et järgmise sammuna on kavas rohekütust kasutada ka maakonnaliinidel,“ sõnas KIKi juhataja Veiko Kaufmann.

Kui siiani oli rohekütuste levik piiratud tanklate vähesusega, siis tänaseks toetust saanud 15 tankla valmimisel, saavad vajaliku taristuga kaetud pea kõik Eesti regioonid. 15 tankla rajamisega üle Eesti suureneb gaasi kui transpordikütuse kasutus, sest paralleelselt biometaaniga pakutakse rajatavates tanklates ka surugaasi. Hinnanguliselt on kümne aastaga võimalik tänu biometaani kasutuselevõtule vähendada fossiilse CO2 õhku paiskamist Eestis 16 000 tonni võrra.

Riik on KIKi kaudu juba toetanud 15 biometaani tankimisvõimekusega tankla rajamist kokku 2,67 miljoni euroga Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Taotlusvoor biometaani ühistranspordis kasutuselevõtu toetamiseks on jätkuvalt avatud ning kõigil kohalikel ühistranspordikeskustel on võimalik saada toetust biokütuse hinnavahe kompenseerimiseks. Taotluse saab esitada digitaalselt läbi E-toetuste keskkonna.

Allikas: KIK

Foto: Wikimedia Commons