MajandusUudised

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia Euroopa Liidus 2018. aastal

Print Friendly, PDF & Email

Eurostati 23. jaanuaril 2020 avaldatud ülevaate kohaselt moodustas 2018. aastal taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal 18% Euroopa Liidus tarbitud energiast. 2017. aastal oli sama näitaja 17,5%. Vaid kaksteist liikmesriiki olid saavutanud või ületanud oma 2020. aastaks seatud taastuvenergiaalase eesmärgi.

Taastuvad energiaallikad hõlmavad tuuleenergiat, päikeseenergiat (nii soojusenergiat kui fotoelektrilist), hüdroenergiat (k.a tõusu-mõõna-, laine- ja ookeanienergiat), soojuspumpade toodetud energiat, geotermilist energiat ja bioenergiat (k.a biokütuseid ja biojäätmeid).

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks, et taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal (elektrienergias, kütmises ja jahutamises ning transpordis kokku) oleks 28 liikmesriigi summaarses energia lõpptarbimises 2020. aastal vähemalt 20% ja 2030. aastal vähemalt 32%. Iga liikmesriik on omakorda seadnud endale 2020. aastaks taastuvenergiaalased eesmärgid, mis erinevad riigiti üsna suurel määral (vt allolevat Eurostati tabelit). 

taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal

Kaksteist liikmesriiki (Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Rootsi, Soome, Taani ja Tšehhi) olid 2018. aasta lõpuks seatud sihtmärgini jõudnud või selle ületanud. Neli liikmesriiki (Austria, Portugal, Rumeenia, Ungari) olid eesmärgile üsna lähedal (vähem kui 1 protsendipunkti kaugusel),  üheksa liikmesriiki (Luxembourg, Malta, Saksamaa) olid 1 kuni 4 protsendipunkti ja kolm liikmesriiki rohkem kui 4 protsendipunkti kaugusel. Kõige kaugemal seatud eesmärgist olid Holland ja Prantsusmaa (vastavalt 6,6 ja 6,4 protsendipunkti kaugusel).

Tabelis on peale Euroopa Liidu esitatud andmed ka Norra, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Albaania, Kosovo ja Türgi kohta. Andmetes on arvestatud ka taastuvenergia statistika müüki. Taastuvenergia statistikaga tehakse Euroopa Liidus vähe tehinguid. Kuni 2018. aastani olid omavahel taastuvenergia statistika lepingud sõlminud Rootsi ja Norra, Eesti ja Luxembourg ning Luxembourg ja Leedu.

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal summaarses energia lõpptarbimises suurenes 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga 21-s, vähenes 6-s ja püsis muutumatuna ühes liikmesriigis. Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal oli 2018. aastal suurim Rootsis (54,6%), järgnesid Soome (41,2%), Läti (40,3%), Taani (36,1%) ja Austria (33,4%) ning madalaim Hollandis. (7,4%). Osakaal jäi alla 10% Maltal (8,0%), Luxembourgis (9,1%) ja Belgias (9,4%).

Keskkonnameedia

Foto: Pexels