JäätmedMuu

Riik plaanib tõsta jäätmete ladestustasu ja luua plastpakendijäätmete saastetasu

Print Friendly, PDF & Email

Keskkonnaministeerium esitas novembri alguses kooskõlastamiseks eelnõu, millega on kavas tõsta jäätmete ladestustasu ning luua uus, plastpakendijäätmete saastetasu.

Euroopa Liidu eesmärkide järgi tuleb 2025. aastal korduskasutuseks ette valmistada ja ringlusse võtta vähemalt 55% olmejäätmete kogumassist ning 50% plastpakendijäätmetest. 2019. aastal olid need numbrid Eestis vastavalt 31% ja 41%. Aastal 2030 on sihid juba 60% ja 55%. Seetõttu otsib riik viise, kuidas jäätmete ringlusse võttu suurendada.

Ringlussevõttu on seni muu hulgas pärssinud olmejäätmete ladestamise kõrge osakaal. Ladestustasu oli aastatel 2010–2014 väga tõhus turu mõjutamise viis. Näiteks ladestati 2014. aastal 6,5% jäätmetest. Alates 2015. aastast on tasu aga püsinud muutumatuna ning paraku on see toonud kaasa ladestuse kasvu 20 protsendini. Ladestamine prügilasse peaks olema aga kõige viimane valik.

Ohtlike jäätmete ja tavajäätmete (v.a olme- ja põlevkivijäätmete) ladestamise saastetasu tonni hind on praegu 29,84 eurot. Ladestamise vähendamiseks on kavas tõsta see 60 eurole.  Olmejäätmete ladestamise saastetasu tõuseks praeguselt 29,84 eurolt 90 eurole tonni eest. Uued tasud rakenduksid eelnõu järgi alates 2023. aastast.

Uue plastpakendijäätmete saastetasu kehtestamine on osa laiemast muutusest. Kuna kodumajapidamistes tekkivast prügist suurem osa koosneb plastpakenditest, on Euroopa Liidus kehtestatud mitmeid reegleid, mis aitavad plasti kasutamist vähendada. Näiteks on seatud sihtarvud, millises mahus peab plasti ringlusse võtma. Tänavusest aastast tuleb riikidel maksta Euroopa Liidu ühiskassasse raha selle plastpakendijäätmete koguse eest, mida ei ole ringlusse suunatud. Ehk mida rohkem jääb Eestis plastpakendijäätmeid ringlusse võtmata, seda rohkem tuleb riigil ühiskassasse maksta. Eelnõu järgi kannakski selle osa Eesti osamaksest pakendiettevõtjad, kes otseselt vastutavad turule lastavate pakendite koostise ja disaini eest.

Plastpakendijäätmete saastetasu rakenduks alates 2025. aastast. Seega jääks ettevõtetele piisavalt aega, et teha vajalikud ümberkorraldused oma tegevuses.

Keskkonnatasude seaduse ja pakendiseaduse muutmise eelnõu saatis Keskkonnaministeerium arvamuste ja ettepanekute kogumiseks rahandus-, maaelu-, sotsiaal- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumidele, samuti asjassepuutuvatele huvigruppidele. Tagasisidet oodatakse 23. novembrini 2021.

Allikas Keskkonnaministeerium

Foto: Lisa / Pexels