Ehitus

Riik hakkab toetama korterelamute kordategemist

Print Friendly, PDF & Email

Riik hakkab toetama korterelamute kordategemist. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist saatis veebruari lõpus kooskõlastusringile korterelamute rekonstrueerimistoetuse määruse eelnõu. Selle kohaselt on korteriühistutel võimalik saada korterelamu kordategemiseks ja soojusenergia kulude vähendamiseks riiklikku tuge.

Infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul soovitakse jätkata korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimist ja seeläbi elamufondi ajakohastamist. Selleks on 2019. aastal ette nähtud 17,5 miljonit eurot, millest jätkub ligi 50 korterelamu rekonstrueerimise toetamiseks. Elamute terviklik rekonstrueerimine annab suurima kokkuhoiu energiakasutuse vähendamisel. Abikõlblikud on ka väiksemad energiatõhusust parandavad tööd.

Toetatakse enne 1993. aastat kasutusse võetud korterelamute kordategemist

Riik toetab enne 1993. aastat kasutusse võetud korterelamu terviklikku rekonstrueerimist Tallinnas ja Tartu linnas 30% ulatuses. Tallinna ja Tartu linnaga külgnevate valdade asustusüksustes, kus kinnisvara turuväärtus on taotluse esitamisele eelneva aasta andmetel kõrgem kui 500  €/m², Elva linnas, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis,  Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas asustusüksusena asuva korterelamu rekonstrueerimisel on toetuse osakaal 40 protsenti. Teistes asustusüksustes asuva korterelamu rekonstrueerimisel on toetuse määr 50 protsenti.

Selline diferentseerimine tagab paremini toetuse regionaalse jagunemise üle Eesti. Samuti hoogustub korterelamute rekonstrueerimine peale suurematele asulate ka maapiirkondades.

Peale korterelamute täieliku renoveerimise võimaldab toetus teha ka väiksemaid renoveerimistöid. Korterelamu väiksemamahulisel rekonstrueerimisel, mille puhul ei nõuta soojustagastusega ventilatsiooni paigaldamist, on toetuse osakaal 10% madalam ning seda toetust ei eraldata Tallinnas ja Tartu linnas asuvate korterelamute rekonstrueerimisel.

Korterelamute rekonstrueerimise toetust hakkab välja andma SA KredEx, kes teavitab taotluste vastuvõtmise alustamisest eraldi.

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Foto: Jarmo Kauge / Wikimedia Commons

Vt ka:
Korterelamuid on vaja renoveerida kompleksselt. Kalle Virkus, Keskkonnatehnika 8/2010

Renoveerimine energia säästmiseks või energiat säästev renoveerimine? Kalle Virkus, Keskkonnatehnika 1/2011

TTÜ liginullenergia ühiselamu on renoveeritud. 16. mai 2018

Kas korterelamut tasub energiasäästlikumaks muuta? Mirja Adler, Keskkonnatehnika 2/2008

Kas soojustatud välissein peaks ka hingama? Rein Iila, Keskkonnatehnika 2/2008

Energiasäästlik hoone. Artur Froš, Keskkonnatehnika 2/2008

Suurpaneelelamute renoveerimise õnnestumine eeldab kompleksset lähenemist. Targo Kalamees, Keskkonnatehnika 1/2010