InnovatsioonUudised

Reoveest saab ärastada ravimijääke tselluloosikiust valmistatud lõnga abil

Print Friendly, PDF & Email

Hormoonid jt ravimijäägid jõuavad pärast tarvitamist reoveepuhastite kaudu veekogudesse ja reoveesettesse ning põhjustavad märkimisväärset keskkonnakahju kogu maailmas. Ravimijääke reoveepuhastites ei ärastata, sest see muudaks reovee puhastamistehnoloogia liiga kalliks. Nüüd on Soome Tehnilise Uurimise Keskuse (Technical Research Centre of Finland, VTT) ja Aalto Ülikooli teadlased välja töötanud odava lahenduse. Puidupõhisest tselluloosikiust toodetud lõnga abil saab reoveest ärastada ravimijäägid, kaasa arvatud rasestumisvastaste tablettide tarvitamise tõttu veekogudesse jõudvad sünteetilised naissuguhormoonid.

Sünteetilised hormoonid on ohtlikud veeelustikule

VTT vanemteaduri Hannes Orelma sõnul kujutavad looduslikesse veekogudesse jõudvad hormoonid ja teised ravimijäägid endast suurt probleemi Kesk-Euroopas ja USA-s, kus veekogudes on österogeeni sisalduseks mõõdetud 0,83 mikrogrammi liitris.

Veekogudesse jõudvad hormoonid mõjutavad veeloomade sugu, sest nad kahjustavad veeloomade sisesekretsioonisüsteemi. Paljud veeloomad sünnivad sootuna, kuid vees olevad hormoonid mõjutavad neid. Mida algelisem on veeloom, seda suurem on hormoonide mõju. Kui vees on palju naishormoone, tekib populatsioonis liiga palju emaseid isendeid.

Tselluloosikiust lõng seob hüdrofoobsed ravimijäägid

Tselluloosikiust lõnga pind on kaetud tsüklilise struktuuriga suhkrutega, mis seovad hüdrofoobsed ravimijäägid. Tselluloosikiust lõnga võib visata reoveepuhastisse või seda saab kasutada nagu filtrit puhastisse minevas torus. Materjal tuleb reoveepuhastist kokku koguda mehaaniliselt. Seejärel tselluloosikiust lõng kas põletatakse või kui sellest ravimijäägid eraldada, saab materjali uuesti kasutada. Laboris läbiviidud katsete tulemused näitasid, et 1 gramm tselluloosikiust valmistatud lõnga seob umbes 2,5 milligrammi hormoone.

VTT patendeeritud meetodit on testitud esialgu vaid laboris. Hannes Orelma sõnul oleks huvitav katsetada, kuidas tselluloosikiust lõng töötab suurtes seadmetes.

VTT ja Aalto Ülikool hakkasid materjali välja töötama 2015. aastal projekti “Design Driven Value Chains in the World of Cellulose II” raames. Uurimistööd rahastas Tekes (praegu tuntud kui Business Finland). Materjali arendatakse edasi biomaterjalide arendamisega tegelevas FinnCERES klastris.

Uurimistulemused on avaldatud ajakirjas 2018. aasta jaanuaris ajakirjas BioMacromolecules

Keskkonnameedia

Foto: Soome teadllaste välja töötatud tselluloosikiust lõnga abil saab reoveest tõhusalt ärastada hormoone ja teisi ravimijääke. (VTT foto)

Loe ka Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste välja töötatud meetodist, mis võimaldab reovett puhastada antibiootikumide jääkidest aerogeeide abil.