Vesi

TalTechi teadlased lõid operatiivse õlireostuse ja ujuvate objektide triivisüsteemi prototüübi

Print Friendly, PDF & Email

TalTechi meresüsteemide instituudi teadlaste loodud operatiivse õlireostuse ja ujuvate objektide triivisüsteemi prototüübi eesmärk on pakkuda väga hea ruumilise lahutusega – ca 900 meetrit –  prognoosivõimekust asutustele, kelle vastutusalas on keskkonnareostuse seire ning otsingu- ja päästeprognoosid õnnetuste korral. Tegemist on demoversiooniga, mida arendatakse edasi.

Triivsüsteemi prognoosimudel saab sisendi tuule, hoovuste ja lainetuse näol. Mudel suudab simuleerida reostuse levikut ja ujuvate objektide triivi kuni 48 tundi ette. Prognoosimudel katab terve Eesti mereala ning on üsna täpne – seda on valideeritud kasutades triivivaid lainemõõtjaid LainePoiss. Prognoosimudel võtab kasutaja määratud koordinaadid ning reostuse tüübi või ujuva objekti iseloomu.

Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi vanemteaduri Victor Alari sõnul oli Eesti vajadusi katva triivprognoosi süsteemi prototüübi loomine inspireeritud elulisest vajadusest: “Projekti käivitajaks oli sündmus 2021. aasta veebruaris, kus ühel Eesti merealal seilaval kaubalaevalt oli meeskonnaliige kaduma läinud ning tarvis oli simuleerida võimaliku triivi trajektoore.”

Arendust rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus projektist „Operatiivne ning kasutusmugav õlireostuse leviku ja ujuvate objektide triivi prognoosisüsteem Eesti merealade jaoks “.

Joonisel on triivisüsteemi prototüübi simulatsiooni näidis, hüpoteetiline õlireostus Tallinna lahes. 

Allikas ja joonis: TalTech