MajandusUudised

Konkurentsiamet kooskõlastas ASi Tallinna Vesi uue veeteenuse hinna

Print Friendly, PDF & Email

Konkurentsiamet kooskõlastas 18.10.2019 otsusega nr 9-3/2019-008 AS Tallinna Vesi esitatud hinnataotluse alusel uue veeteenuse hinna. Uus hind hakkab AS Tallinna Vesi klientidele kehtima alates 1. detsembrist 2019.

AS Tallinna Vesi esitas Konkurentsiametile taotluse uue veeteenuse hinna kooskõlastamiseks 2. septembril. Ettevõtte esitatud tariifitaotluses oli kalkuleeritud hind Tallinnas ja Sauel ligikaudu 20% madalam täna kehtivast veeteenuse hinnast, mis on püsinud muutumatuna alates 2010. aastast. Ühtlasi esitas AS Tallinna Vesi tariifitaotluse ka Harku aleviku osas ja hulgiteenuse osutamiseks ümberkaudsetele valdadele.

Konkurentsiametile tariifitaotlust esitades lähtus AS Tallinna Vesi nii käesolevast hetkeolukorrast kui 12. detsembril 2017 langetatud Riigikohtu otsusest. Kohus leidis, et Konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud teenuslepingus sätestatud kokkulepet veeteenuse hindade kohta ning AS Tallinna Vesi peab täitma Konkurentsiameti ettekirjutuse esitada uus tariifitaotlus. 

Konkurentsiameti 18. oktoobril kooskõlastatud vee- ja reoveeteenuse hinnad kodukliendile langevad keskmiselt 27% ja ärikliendile 15%.

Uued hinnad alates 1. detsembrist 2019

Tallinnas ja Saue linnas tuleb füüsilistel isikutel hakata ühisveevärgist võetud vee eest maksma 0,51 €/m3 (hind praegu 0,95 €/m3). Juriidilistel isikutel tuleb ühisveevärgist võetud vee eest hakata maksma 1,79 €/m3 (praegu 2,32 €/m3). Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest hakkab füüsilistel isikutel olema 0,76 €/m3 (praegu 0,78 €/m3) ja juriidilistel isikutel 1,64 €/m3 (hind praegu keskmiselt 1,72 €/m3, hind sõltub reoainete sisaldusest reovees). Kõik hinnad on toodud ilma käibemaksuta.

Harku alevikus tuleb füüsilistel isikutel hakata võetud vee eest maksma 0,73 €/m3 (hind praegu 0,69 €/m3). Juriidilistel isikutel tuleb tasuda 1,41 €/m3 (hind praegu 1,42 €/m3). Reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest peavad füüsilised isikud hakkama alates 1. detsembrist maksma 0,80 €/m3 (hind praegu 0,72 €/m3)  ja juriidilised isikud 1,57 €/m3 (praegu keskmiselt 1,72 €/m3, hind sõltub reoainete sisaldusest reovees). Kõik hinnad on toodud ilma käibemaksuta.

Hulgihind teistele vee-ettevõtjatele teenuse osutamisel hakkab võetud vee eest olema 0,48 €/m3. Reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest tuleb tasuda 0,58 €/m3 ning sademevee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,12 €/m3. Ka need hinnad on ilm käibemaksuta.

Keskkonnameedia

Foto: Skitterphoto / Pexels