Uudised

Õhusaaste vähendamist käsitlev veebiseminar

Print Friendly, PDF & Email

Keskkonnaministeerium kutsub osalema õhusaaste vähendamist käsitleval veebiseminaril. Seminar toimub puhta õhu päeval, 7. septembril kell 14–15.30 zoom-keskkonnas. Seminari korraldab Keskkonnaministeerium koostöös Keskkonnaagentuuri, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse, Tartu Ülikooli ja Tallinna Linnavalitsusega.

Seminaril räägitakse õhusaaste vähendamisest Tallinnas. Juttu tuleb ka meie peamistest saasteainetest ja nende allikatest ning mõjust tervisele. Osaleda soovijad peavad registreerima hiljemalt neljapäeval, 3.septembril  aadressil reet.pruul@envir.ee. Registreerinuile saadetakse seminari link.

Kogu maailmas puutub saastatud õhuga kokku üle 90% elanikest. Õhusaaste põhjustab igal aastal hinnanguliselt 7 miljonit enneaegset surma, mis oleksid aga välditavad. Õhusaaste ei mõjuta ainult inimesi, vaid on kahjulik ka kliimale, elurikkusele ning elukvaliteedile üldiselt.

Õhukvaliteedi parandamise ja inimeste tervise kaitsmise rõhutamiseks määras ÜRO Peaassamblee 7. septembri rahvusvaheliseks puhta õhu päevaks.

Õhusaastet me üldjuhul ei näe, kuigi see on kõikjal ega tunne riigipiire. Õhusaaste mõjutab enim riskigruppe –  naisi, lapsi ja eakaid inimesi ning kroonilisi haigusi põdejaid. Õhukvaliteedi parandamine aitab kliimamuutusi leevendada. ÜRO säästva arengu tegevuskavas 2030. aastani on õhusaaste vähendamine oluline hoob säästva arengu eesmärkide saavutamiseks.

Esimese rahvusvahelise puhta õhu päeva teema on “Puhas õhk kõigile” ja selle eesmärk on panna meid kõiki mõtlema, kuidas saaksime oma igapäevaelu muuta, et vähendada tekitatavat õhusaastet.

On palju asju, mida saame ära teha, alustades jalgrattaga tööle tulemisest, jäätmete, sh orgaaniliste jäätmete ringlussevõtust, kuni kohalike omavalitsuste survestamiseni roheliste alade laiendamiseks meie linnades.

Lihtsamad tegevused, mida igaüks saab teha

Õhusaaste vähendamisele saab igaüks kaasa aidata. Selleks tuleb näiteks kustutada valgus ja lülitada välja elektroonikaseadmed, mida ei kasutata. Autoga sõitmisele tuleks eelistada jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga liikumist. Kodu küttesüsteemide ja pliitide valikul tuleks eelistada tõhusamaid mudeleid, mis säästavad raha ja kaitsevad tervist. Võimaluse korral tuleks liituda kaugküttega. Prügi ei tohi põletada, sest see suurendab otseselt õhusaastet.

Õhukvaliteedi ja selle parandamise kohta leiab rohkem teavet rahvusvahelise puhta õhu päeva kodulehelt. Sellel lehel on võimalus jagada ka oma kogemusi ja kontrollida viktoriinis oma teadmisi õhusaaste kohta.

Euroopa õhukvaliteeti saab jälgida Euroopa Keskkonnaameti ametlikult kodulehelt, kus saab võrrelda eri piirkondade õhukvaliteeti. Eesti õhukvaliteediindeks näitab seal meie õhu head kvaliteeti. Täpsemat infot Eesti õhukvaliteedi kohta saab reaalajas aadressilt www.õhuseire.ee.

Seminari kava:

– Sissejuhatus – Heidi Koger, Keskkonnaministeerium
– Peamised õhusaasteallikad – Elo Mandel, Keskkonnaagentuur
– Peamiste õhusaasteainete sisaldused – Marek Maasikmets, Eesti Keskkonnauuringute Keskus
– Saasteainete mõju inimese tervisele – Hans Orru , Tartu Ülikool
– KOVi võimalusi õhusaaste vähendamisel Tallinna näitel – Arvo Käärd, Tallinna Linnavalitsus

Allikas: Keskkonnaministeerium

Foto: Ricardo Esquivel / Pexels